| KAUPUNKI - STADEN

Förskoleflytt närmar sig – personalen ser stora fördelar

Det här ger oss många nya möjligheter att arbeta för barnens bästa och leder till ett ökat samarbete mellan dagis och skolan. Det konstaterar Granhultsskolans rektor Catharina Sunesdotter, Grankottens föreståndare Kristina Gustafsson och förskolläraren Michaela Lindholm inför den stundande flytten av den svenskspråkiga förskoleverksamheten till Granhult.

Tidigast hösten 2021 flyttar förskolan till Granhult, men planeringen är förstås i full gång.

– Jag tycker att det blir en bra övergång för förskolans barn till skolan. Det blir ett närmare samarbete med oss, säger Catharina Sunesdotter.

Förskolebarnen får en egen gård att leka på. På bilden från vänster: Michaela Lindholm,
Kristina Gustafsson och Catharina Sunesdotter.

Nu har barnen besökt skolan cirka en gång i månaden inför skolstarten och enligt Sunesdotter märker man att barnen känner sig tryggare redan efter de besöken.

– Jag tror att de kan känna sig ännu mer trygga när de träffar personalen oftare och samarbetar mera med skolan. Då vi finns i samma byggnad kan vi samarbeta naturligare, säger hon.

De får bl.a lära sig att äta i matsalen på ett naturligt sätt. Enligt henne kan vissa barn ibland delta i skolans undervisningsgrupper och se hur man jobbar i vanlig klassundervisning. Och om det finns barn på ettan, som kanske inte är så mogna, så kan de ibland få leka mera med förskolebarnen.

– Vi vet ju att alla barn inte är lika mogna och på det här sättet kan barnen beaktas mera individuellt.

Gruppantal beroende på barnantal

Förskoleundervisningen ges nu i alla daghem. Grupperna i de nuvarande förskolorna kan variera mellan 7-21 barn vilket gör att verksamheten inte ger samma sak för alla.

– Då svenska förskoleverksamheten flyttar till Granhult formas grupperna beroende på antalet barn, säger Kristina Gustafsson.

Förskolan i Granhult kommer att fungera som ett daghem med ett daghems personaldimensionering, dvs. en vuxen per 7 barn (lärare och barnskötare inom småbarnspedagogik).

–Förskolebarnen har samma personal hela dagen. Öppethållningstiden är 7–17, berättar Gustafsson.

Kräver ombyggnad

Konkret krävs en ombyggnad av skolan innan förskolan flyttar in. Slutligt beslut om renovering och tidtabell har ännu inte fattats. Enligt bildningsdirektör Heidi Backman handlar det om en investering på en dryg miljon euro.

– Vid ombyggnaden får förskolan en egen flygel, säger Sunesdotter.

Förskolebarnen får också en en gård att leka på. Och leken är viktig poängterar Michaela Lindholm. Dessutom betonar hon närheten till bollhallen, simhallen osv.

– Jag vill värna om att barnen ska få leka också här. De ska inte sitta vid pulpeten och jobba, utan verksamheten fortsätter som förut.

Hon var själv först litet emot flytten, men har nu ändrat sig. Enligt henne går det inte t.ex att öva hur man äter i matsalen i den lilla dagismiljön. En klar majoritet av föräldrarna ville enligt en enkät som gjordes våren 2018 att barnen skulle få gå i förskolan på dagis, men Lindholm tycker att läget har ändrat efter att personalen talat mycket med föräldrarna.

– Om vi är lugna, blir också de lugna. Man måste tänka positivt, så tror jag att det sprider sig. Jag tycker redan att det lugnat sig, säger Lindholm.

Sunesdotter håller med. – Det handlar om en förändring och förändring är svårt. Man måste få det att mogna i en lugn takt och berätta om fördelarna, säger hon.

Gillar besöken

Vårdnadshavarnas skriftliga feedback i enkätsvaren handlade främst om oro för att förskolan i skolan skulle bli skolaktig och om oro för att barnen skulle bli tvungna att byta pedagoger under förskoledagen, vilket skulle göra förskoledagen splittrad. De åsikterna har nu beaktats i beredningen.

Och barnen då? Ja, enligt Lindholm har de alltid gillat besöken i Granhult, exempelvis de gemensamma sportdagarna.

– Måste vi gå tillbaka till Grankotten, brukar hon ofta få höra efter besöken på skolan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *