| YLEINEN - ALLMÄN

Kauniaisten lukio startar sin businesslinje

Kauniaisten lukio har sedan 2016 fungerat som en businesslinje med sina mångsidiga kurser om entreprenörskap och affärsverksamhet. Nu i höst förstärker gymnasiet sin profil och öppnar en businesslinje.

Till businesslinjen sökte sammanlagt 60 ungdomar varav 43 blev inkallade till vårens inträdesprov. I höst ska 23 elever börja på den nya linjen. En av de lyckligt lottade heter Julius Hannula, som valde att söka till Kauniaisten lukios businesslinje som första alternativ.

Den nya linjen fäste hans uppmärksamhet när den presenterades på studiehandledningstimmarna i Kasavuoren koulu, högstadiet som ligger i samma byggnad som Kauniaisten lukio.

– Businesskurserna lät speciellt intressanta och kan vara till stor nytta med tanke på framtiden, säger Hannula.

Även hemma uppmuntrade föräldrarna honom att söka till linjen. Enligt Hannula fungerade ansökningsprocessen relativt lätt. Ett par veckor efter GEA, gemensamma elevansökan, blev han inkallad till inträdesprov. Provet bestod av en essäuppgift och flera materialbaserade frågor.

– Eftersom man inte kunde öva till provet i förväg gällde det att använda tidigare kunskap samt att söka fram information från de bifogade materialen, säger Hannula.

Hannula ser det kommande åren fungera på samma sätt som ett vanligt gymnasium, men med lite annorlunda kurser.

– Jag ska försöka kämpa hårt i skolan för att sedan komma in på universitet. Framtidsplanerna är ännu oklara men att öppna ett eget företag kan vara en möjlighet.

Mycket mera än företagsamhet

– Världen skulle inte fungera, ifall alla vore företagare, säger rektor Ilpo Ahlholm och förklarar att businesslinjens fokus inte endast ligger på hur ett företag grundas eller styrs.

Enligt Ahlholm ska drivkrafterna bakom företagande inte bara vara att uppnå vinst. Linjen har sin betoning på en hållbar business, vilket Ahlholm framhäver som en mycket viktigt och relevant del inom undervisningen. Föreläsningar av representanter från affärslivet och experter kommer ordnas för eleverna med jämna mellanrum. Det breda kursutbudet inom business är kanske det som kännetecknar linjen bäst.

Marknadsföring och ledarskap, Business English och Produktplanering är exempel på kurser eleverna kan avlägga. I samband med studenten får de ett businesslinjediplom som kan vara till stor nytta ifall eleverna söker till fortsatta studier eller sommarjobb.

Föreläsningar av representanter från affärslivet och experter kommer ordnas för eleverna med jämna mellanrum, berättar Ilpo Ahlholm (t.v). Här med Julius Hannula i skolans korridor.

Gymnasiets viktigaste uppgift är att ge eleverna de färdigheter som behövs i arbetslivet och att de i ung ålder hittar sina styrkor. Businesslinjen ger möjligheten att mer konkret få kika in det framtida arbetslivet, tillägger rektorn i Kauniaisten lukio.

– Jag tror att det kommer att bli riktigt bra och att vi gör någonting betydelsefullt på nationell nivå, säger Ilpo Ahlholm som ser fram emot det kommande året.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *