| KAUPUNKI - STADEN

Artificiell intelligens som redskap inom äldreomsorgen i Grankulla

Grankulla kommer ännu i år att satsa på artificiell intelligens som ett hjälpmedel inom äldrevården, bl.a. för konsekvent uppföljning av hur de äldre klienterna mår och för att tidigt varsko personalen om eventuella ändringar.

Inom vården kan artificiell intelligens (AI) användas t.ex. för att snabbt sammanställa och gå igenom stora mängder information, i detta fall de olika vårdarnas och läkarnas fritt formulerade anteckningar i stadens databas.

– Då kan man fånga upp svaga signaler som tyder på kommande förändringar i klientens hälsa och allmänna välbefinnande. Med andra ord kan man tidigare än förr förutsäga kommande förändringar och också sätta in vårdåtgärder vid ett tidigare stadium, informerar Social- och hälsovården.

På bilden direktör Asko Hakonen och VD Christian Lehtinen från Gillie (bakre raden) och social- och hälsovårdsdirektör Ulla Tikkanen, förvaltningschef Pilvi Kalliomaa samt IT-chef Markus Lundell från Grankulla stad.

Data-analysen med artificiell intelligens pågår konstant och bidrar med stöd till de bedömningar den yrkeskunniga vårdpersonalen gör under sitt arbete med klienterna.

Inledningsvis kommer AI att utnyttjas inom hemvården och vårdenheterna inom äldreomsorgen. AI används redan inom flera sjukvårdsdistrikt i Finland, även HNS.

Grankulla stad och AI-företaget Gillie har onsdagen 4.9 undertecknat ett avtal om att införa företagets AI-system inom äldreomsorgen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *