| KAUPUNKI - STADEN

“Inte rätt att en hel generation ungdomar växer upp utan ett hyfsat ställe att hänga på”

Våren 2017 upptäckte man fuktskador i dåvarande ungdomshuset i Grankulla och då stängdes det. Nu, ett par år senare har man fortfarande inte hittat en lämplig lokal och ungdomarna samlas i ett trångt, under 50 kvadratmeter stort utrymme i biblioteket.

I våras lämnade stadsfullmäktigeledamot Freddi Waselius, som länge varit orolig över saken, in en motion i frågan. Han vill att stadens ungdomsverksamhet får en ändamålsenlig lokal inom utsatt tid. Waselius berättar att ungdomsgården även finns i budgeten, men trots att han höll frågan vid liv i ungdomsutskottet har saken inte framskridit nämnvärt. Genom sin motion fick han enligt sig själv med sig hela fullmäktige i frågan.

Anders Lindholm-Ahlefelt.

– Grankulla ungdomstjänster är bra och de når ungdomarna väl. Men när det inte finns utrymmen försvinner ungdomarna från verksamheten. Just nu har ungdomsväsendet redan länge varit i alternativa utrymmen och det ser ut att fortsätta så här ännu i flera år. Ifall vi inte lyckas bevara det här värdefulla arbetet vi byggt upp verksamheten med, måste vi starta det på nytt. Ändamålsenliga utrymmen är en absolut förutsättning för det här, säger Waselius.

Han vill också betona att Grankulla konstaterats vara den lyckligaste staden i världen och att vi därför ska se till att vi också kan garantera ungdomarnas välmående.

“Allt kan inte förverkligas”

Det säger sig självt att utrymmet i biblioteket är alldeles för litet, säger Grankullas kultur- och fritidschef Anders Lindholm-Ahlefelt under intervjun framför den gamla ungdomsgården.

Freddi Waselius.

– Det finns vissa grejer vi inte alls kan förverkliga för tillfället, säger han.

Vad är då kriterierna för en ny lokal? Enligt LindholmAhlefelt ska det finnas utrymme för att hänga och någonstans där man tryggt kan tala med vuxna. I ungdomslokalen ska det dessutom finnas något roligt att göra om man inte har det hemma eller i det egna kompisgänget.

Waselius efterlyser tillräckligt många rum för små grupper och personal med mera samt att lokalen är på ett bra ställe. Lindholm-Ahlefelt anser också att läget är viktigt.

– Det är en central fråga. Det är inte smart att ha ungdomsgården på ett ställe ungdomarna inte hittar till eller är svårt att ta sig till, säger Lindholm-Ahlefelt.

Finns ingen lämplig lokal

Det största problemet är att det inte finns ett tillräckligt stort utrymme ledigt i Grankulla. Därför hoppas Lindholm-Ahlefelt att alla som på något sätt skulle kunna hjälpa till deltar i diskussionen. Staden har bara ett begränsat antal utrymmen som går att använda.

Aada.

Viktigt är också att höra ungdomarna i frågan. Använder de stadens ungdomslokal? Ungdomarna Aada och Niklas har varit på den gamla ungdomsgården. Aada var där flera gånger med sin klass när hon var yngre. Niklas besökte gården bara en gång.

– Det hölls också roliga ungdomsdiscon på gården, säger Aada.

Vad beträffar discona kan man inte ordna så stora evenemang på biblioteket. Lindholm-Ahlefelt berättar att det under helgerna kom upp till 150 ungdomar under kvällens lopp till den gamla ungdomsgården. Även nu skulle många ungdomar vara intresserade bara det fanns utrymmen.

Niklas.

– Det är inte rätt att en hel generation ungdomar växer upp utan ett hyfsat ställe att hänga på, säger Lindholm-Ahlefelt.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *