| KAUPUNKI - STADEN

Kolumn: Staden vill veta vad du tycker

Stadens invånare och de som använder stadens tjänster har rätt att delta i och påverka stadens verksamhet. Därför är det viktigt att åsikter och förslag når dem som producerar tjänsterna.

Staden frågar om åsikter bl.a. genom invånarenkäter, deltagande budgetering och mobilapplikationen GraniDialog.

I oktober riktar vi en invånarenkät till 2000 över 16-åriga Grankullabor. Enkäten gjordes första gången i november 2016, då fick vi nästan 800 svar. Vi hoppas nu på ett minst lika högt deltagande!

Syftet med enkäten är att få veta stadsbornas åsikter om stadens tjänster, verksamhet och förväntningar på framtiden bl.a. för att göra upp stadens strategi. För att kunna jämföra enkäterna är en del av frågorna desamma som senast. Vi vill nu även höra invånarnas åsikter om exempelvis deltagande i stadens verksamhet och beslutsfattande samt stadens kommunikation.

I höst kommer vi också att sända en skild, fokuserad enkät till de lokala företagarna. Syftet är att få veta Grankullaföretagarnas åsikter om samarbetet mellan företagarna och staden samt få idéer om hur staden kan förbättra förutsättningarna för företagande i Grankulla.

I fjol testade vi deltagande budgetering vilket resulterade i två roddbåtar i Gallträsk. Även om det dröjde till veckan efter midsommar innan båtarna kom till Gallträsk hade de fram till slutet av augusti reserverats 192 gånger, använts 370 gånger och 132 olika personer hade rott med dem. Säsongen fortsätter till slutet av oktober.

Tanken med den här sortens budgetering är att stadsborna får besluta hur stadens offentliga medel fördelas och används. I Helsingfors avsätts årligen mer än fyra miljoner euro till deltagande budgetering. I Grankulla är summan lägre, nu senast 10 000 euro, men det är meningen att öka den nästa år. I våras gav vi tre färdiga alternativ att rösta på, men i nästa omröstning kan man rösta på färdiga alternativ samt komma med egna förslag.

Grankulla tog i våras i bruk appen GraniDialog. Den är riktad till invånare i alla åldrar och även till andra som är intresserade av staden. Vi genomför snabbenkäter och informerar om t.ex. vägarbeten, avbrott i vattendistributionen eller avvikande öppettider. Vi kommer även i framtiden att använda GraniDialog för deltagande budgetering. Det lönar sig alltså att ladda ner gratisappen GraniDialog och få stadens nyheter i miniatyr på sin egen mobil!

Vi försöker aktivt ta reda på vad stadsborna tycker och utveckla servicen i önskad riktning. Vi hoppas på aktivt deltagande, ris och ros samt en bra dialog. Jag önskar alla Grankullabor en riktigt bra och aktiv höst!

CAMILLA SÖDERSTRÖM

FÖRVALTNINGSCHEF

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *