| KAUPUNKI - STADEN

Hastigheterna sänks i Grankulla

Hastigheten på en del av gatorna i Grankulla sänks från nuvarande 40 km/h till 30 km/h. 

Samhällstekniska utskottet beslutade på tisdagen att hastigheterna sänks från och med den 1.12.2019 på vissa platser. 

Avsnitten som berörs är: Grankullavägen mellan Gräsavägen och Kyrkovägen; Thurmansvägen; Tunnelvägen mellan Grankullavägen-Posttorget, Postorgsområdet, Stationsvägen mellan Posttorget-Badetsväg, Helsingforsvägen mellan Posttorget-Magistervägen, Kasabergsvägen och Mikael Lybecksvägen. 

Minna Raatikka.

– Sänkningen av hastigheten i centrum till 30 km i timmen bidrar till trivseln i centrum och förbättrar trafiksäkerheten för alla som rör sig där. Det är också en signal till trafikanterna att de anländer till centrum av Grankulla, säger projektingenjör Minna Raatikka som ansvarar för trafikfrågor i Grankulla.

Principen i förslaget var att de så kallade tillfartsvägarna från Esbo också i framtiden ska en begränsning på 40 km/h, men att de mest centrala delarna ur trafiksäkerhetssynvinkel får en begräsning på 30 km/h. 

– När det gäller hastighetsbegränsningarna är det inte enbart fråga om hastigheter utan också om trafikmiljön. Grundläggande är att de signaler som besluten innebär för trafiken, konstaterar det samhällstekniska utskottet. 

Sänkta hastigheter vid skolorna

Särskilt i skolornas omgivning förbättras trafiksäkerheten enligt Raatikka då man sänker hastighetsbegränsningarna, för då får förarna mer tid att reagera på alla andra som rör sig på vägen. Vid låga hastigheter räcker en kortare bromssträcka för snabba inbromsningar. 

– Lägre hastigheter ger också minskat buller och mindre luftföroreningar, vilket bidrar till stadens mål att vara klimatneutral/kolneutral 2035, påpekar Raatikka.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *