| YLEINEN - ALLMÄN

Kolumni: Kauniaislaiset seniorit ovat elämäänsä tyytyväisiä

Monet muistavat, että Suomi oli ykkössijalla YK:n onnellisuustutkimuksessa vuonna 2018. Kun vuosittain tehdyn EPSI Rating-kyselyn mukaan Kauniaisissa asuivat vuonna 2018 Suomen tyytyväisimmät kuntalaiset, nousi Kauniainen kansainvälisestikin otsikoihin Suomen ja myös maailman onnellisimpien asukkaiden kaupunkina.

”Ensinäkemältä ei ole ilmeistä, mistä kaupungin onnellisuus kumpuaa”, totesi New York Timesin toimittaja etsiessään kauniaislaisten onnellisuuden syitä käydessään viime marraskuussa Kauniaisissa (HS 28.12.2018).

Onnellisuuden määrittely ei ole yksinkertaista. Sanotaan, että ”Paras tapa saavuttaa onnellisuus, on auttaa muita”; ”Se on elämäntyytyväisyyttä, joka syntyy rakkaudesta ja vuorovaikutuksesta muiden ihmisten kanssa” ja ”Onnellisuus on nykyhetkessä. Et haikaile menneitä, etkä odota parempaa huomista”.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttaman kansallisen FinSote2018- tutkimuksen avulla seurataan väestön hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia. Tyytyväisyyden ja onnellisuuden kokemukseen liitetään yleisesti mm. koettu hyvinvointi, osallisuus, terveydentila ja elinolosuhteet. Miten vanhin ikäryhmä, 75 vuotta täyttäneet kauniaislaiset, kuvaa kokemuksiaan näistä? Aktiivisuudesta ja halusta vaikuttaa kertoo se, että tästä ikäluokasta tutkimukseen valikoituneista vastasi 70%, mikä oli korkein vastausprosentti koko maassa. Kiitos kaikille vastanneille!

Yli puolet 75 vuotta täyttäneistä kauniaislaisista vastasi olleensa onnellinen suurimman osan aikaa viimeisen kuukauden aikana. ¾ heistä kokee elämänlaatunsa keskimääräistä paremmaksi ja lähes 90% on tyytyväisiä ihmissuhteisiinsa. Vähintään kerran viikossa yhteydessä kotitalouden ulkopuolisiin ystäviin on 86%, naiset selvästi miehiä useammin. Osallisuutta kuvaa myös aktiivinen osallistuminen järjestötoimintaan. Tutkimukseen osallistuneista kaupungeista Kauniaisissa on suurin (38%) aktiivisesti osallistuvien osuus. Aktiivisimpia osallistujia ovat 75 vuotta täyttäneet, joista lähes puolet on mukana erilaisessa toiminnassa.

Kauniaislaisista 62% koki terveydentilansa keskitasoa paremmaksi. 90% ilmoitti luottavansa terveyspalvelujen toimintaan ja vanhuspalvelujen toimintaan kolme neljästä. Asuinalueen olosuhteisiin on tyytyväisiä 94% 75 vuotta täyttäneistä. Elinolosuhteita kuvaa myös sähköisen asioinnin hyödyntäminen. Kauniaisissa internetiä käytetään sähköiseen asiointiin muuhun Suomeen verrattuna (42%) poikkeuksellisen paljon etenkin vanhimmassa ikäryhmässä eli 85% miehistä ja 70% naisista.

Kauniaislaiset seniorit osallistuvat yhdistystoimintaan ja ovat vuorovaikutuksessa muiden kanssa; yhteisöllisyys on vahvaa ja parantaa elämänlaatua. Tutkimustulosten valossa näyttää siis siltä, että Kauniaisissa asuu tyytyväisiä ja aktiivisia – ehkä myös onnellisia senioreita.

ULLA TIKKANEN

SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA

FinSote2018-tutkimus tuottaa kehittämisen tueksi tärkeää tietoa 20 vuotiaiden ja sitä vanhemman väestön hyvinvoinnista ja terveydestä, toiminta- ja työkyvystä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevista näkemyksistä. FinSote-tutkimuksen tulosraportti, joka sisältää noin 150 indikaattoria, löytyy osoitteesta terveytemme.fi/finsote

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *