| KAUPUNKI - STADEN

Stadsstyrelsen: Kommunalskatten oförändrad i Grankulla

Kommunalskatten förblir på 17 procent i Grankulla även år 2020. Därtill föreslår man att också fastighetsskatteprocenterna hålls oförändrade.

Det beslutade stadsstyrelsen på måndagen (28.10). Fullmäktige behandlar budgeten den 11 november.

Investeringsutgifterna år 2020 är 9,3 miljoner euro. De största projekten är totalrenoveringen av ungdomsgården (3,0 milj. euro vår 2020) och förnyandet av fysik- och kemiklasserna i Svenska skolcentrum (1,2 milj. euro år 2020). Gatubelysningen skall förnyas och bli energisnålare (650000 euro år 2020).

Vid mötet fattades också beslut om att ungdomsgården temporärt flyttar in i stadshuset.

Stadsstyrelsen beslutade på grund av bl.a. stadens ekonomiska situation att ungdomarna ska flytta in i fullmäktigesalen i stadshuset den från och med den 2.12 i år. Dessutom utreder staden möjligheterna att hitta lokaler för bandverksamhet i Grankulla.

Läs mera i nästa Kaunis Grani.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *