| KAUPUNKI - STADEN

Ulla Schneider cyklar för miljön

Hon tar tåget till jobbet i Helsingfors och vegetarisk kost står på menyn. Det här är två konkreta åtgärder som Ulla Schneider vidtagit i höst. Hon deltar i Acceleratorprojektet som Grankulla stad nu startat.

Syftet är att uppmuntra stadens invånare till en mer hållbar livsstil bl.a. genom minskade klimatutsläpp i vardagen.

Anna-Lena Granlund-Blomfelt (t.v.) instruerar Ulla Schneider i hur elcykeln hon får låna i en vecka fungerar.

Projektet består av ett mätnings- och testningsskede och två verkstäder, en före mätningsskedet och en efter testningsskedet. Projektet genomförs under hösten 2019 och åtta familjer från Grankulla deltar.

– Familjerna har haft en workshop där de gått igenom sina klimatutsläpp och material- fotavtryck och gjort upp en vägkarta för tio år för hur de ska få ner dem. Efter testmånaden gör familjerna en ny bedömning, berättar miljöchef Anna-Lena Granlund-Blomfelt.

Projektet är en del av ett i internationellt projekt (Sustainable Lifestyle Accelerator). Med är hushåll från sju olika länder deltar: Finland, Danmark, Tyskland, Spanien, Schweiz, Mexiko och Indien. Under första året deltog 10 hushåll från varje land. År 2019 är målet att öka deltagarantalet till 500 hushåll från varje land och året därpå till hela 10 000 hushåll från varje land. Allt går ut på att pröva hur ett hållbart liv kan kännas i praktiken om man lever på ett hållbart sätt.

Projektet koordineras i Grankulla av miljöenhetens miljöexpert Anna Sjövall och Dmat Ab, som gör upp vägkartorna, samt det tyska Wuppertalinstitutet.

– Grankulla stad har ställt upp ett mål om att bli kolneutralt 2035. Graniacceleratorn är ett verktyg för att uppnå målet. Över hälften av stadens utsläpp av växthusgaser orsakas av invånarnas livsstil och konsumtionsvanor. För att nå det ambitiösa målet är det väsentligt att minska CO2 -utsläppen till en mera hållbar nivå i samarbete med stadens invånare, föreningar och lokala företag, säger Anna-Lena Granlund-Blomfelt.

Tåg istället för bil

Mätaren inom projektet är det ekologiska fotavtrycket. För ett typiskt genomsnittshushåll innebär en hållbar livsstil att hushållets nuvarande avtryck bör minskas till en fjärdedel. En effektiv åtgärd är att byta bilen mot en cykel eller tåget. Ulla Schneider har gjort båda och är väldigt nöjd med sin vägkarta som visar vad hennes miljögärningar har för inverkan.

– Jag tycker att man ska försöka göra någonting helt konkret och det här är ett konkret sätt, säger hon. Det finns olika slag av familjer som deltar i projektet. Ulla Schneider har nyss blivit ensam i hushållet, då dottern börjat studera och flyttat bort. Hittills har miljögärningarna begränsat sig till sophantering. Nu har hon förutom att låta bilen stå även börjat äta vegetarisk mat.

– Det har jag tänkte fortsätta med. Jag har inte haft några svårigheter så här långt, säger hon.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *