| YLEINEN - ALLMÄN

Kolumnen: Mera resurser till seniorer och barn i budgeten

Stadsfullmäktige godkände 11.11 budgeten för 2020.

Budgeten har gjorts upp i ett osäkert läge då kommunernas taxeringsutfall i och med ibruktagandet av inkomstregistret och det nya skattekortssystemet blivit klart lägre än förutsett. Kommunförbundet förutser att läget korrigeras i huvudsak nästa år och att skatteintäkterna stiger klart jämfört med i år. På grund av osäkerheten i Kommunförbundets skatteprognoser de två senaste åren stöder sig budgeten 2020 enligt försiktighetsprincipen på ett beskattningsutfall på 70,8 miljoner euro. Kommunförbundets senaste prognos för Grankulla är 72,8 miljoner euro.

Budgeten innehåller ökade resurser för i synnerhet seniorer och barn, bl.a. i form av mer personal i äldreomsorgen på Villa Breda och i småbarnspedagogiken. Den viktigaste enskilda investeringen är saneringen av ungdomsgården som börjar 2020 och avslutas 2021. Det handlar om en stor investering på mer än sju miljoner euro. Andra stora investeringar 2020 är moderniseringen av svenska skolcentrums fysik- och kemiutrymmen (ca 1,2 miljoner euro), och förnyelsen av stadens gatubelysning till energieffektivare LED-lampor (650 000 euro).

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsdirektörens och stadsstyrelsens förslag att skattesatsen förblir på den nuvarande nivån (17 %) och att fastighetsskatteprocenterna förblir på den nuvarande nivån.

Ifall budgeten 2020 förverkligas som planerat blir resultatet ett överskott på ca 1 miljon euro. Stadens så kallade strukturella resultat, det vill säga resultatet utan markförsäljningsintäkter eller markanvändningsavtal visar ett underskott på ca 2,6 miljoner euro. Det är ändå en klar förbättring sett till det förväntade stora underskottet 2019, men en stor försämring jämfört med de goda resultaten 2017 och 2018. Verksamhetsutgifterna förutspås stiga med ca 2,7 % vilket är en klart högre stegringstakt än i medeltal de senaste åren men ändå mer moderat än exempelvis i övriga huvudstadsregionen.

Avskrivningsnivån fortsätter stiga på grund av årets relativt hårda investeringsnivå och är ca 8,7 miljoner euro (prognosen för 2019 är 7,8 miljoner euro). Statsandelarna fortsatte vara negativa, ca 180 000 euro, men är en klar förbättring jämfört med -1,9 miljoner euro 2018. Den största enskilda orsaken till förbättringen var att det så kallade konkurrenskraftsavtalets verkningar upphör. Utjämningen av statsandelen, som utgår från skatteintäkterna, är även 2020 för Grankullas del hela ca 14,2 miljoner euro. Det innebär att Grankulla inte får denna del av statsandelarna på grund av sina goda skattebetalare.

Som sammanfattning kan man säga att ur invånarnas synvinkel innebär budgeten 2020 att skattesatsen inte ändras och att servicenivån förblir den samma eller t.o.m. stiger. Mer uppgifter om budgeten finns bl.a. på stadens webbsida.

Glad självständighetsdag i väntan på julen!

CHRISTOFFER MASAR

STADSDIREKTÖR

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *