| YLEINEN - ALLMÄN

Kolumni: Lisäresursseja senioreille ja lapsille talousarviossa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11. talousarvion vuodelle 2020.

Talousarvio on laadittu epävarmassa tilanteessa, jossa koko kuntakentän verokertymä on tänä vuonna tuloverorekisterin sekä uuden verokorttijärjestelmän käyttöönoton myötä jäänyt selvästi alle ennusteiden. Kuntaliitto ennustaa, että tilanne korjautuisi pääosin ensi vuonna, ja verotulojen kertymä olisi tähän vuoteen verrattuna selvässä kasvussa. Kuntaliiton viimeisen kahden vuoden veroennusteiden epäluotettavuudesta johtuen rakentuu vuoden 2020 talousarvio varovaisuusperiaatteen mukaisesti 70,8 milj. € verotuloennusteeseen, Kuntaliiton viimeisimmän ennusteen ennustaessa Kauniaisille 72,8 milj. € verokertymää.

Talousarvio sisältää lisäresursseja erityisesti senioreille ja lapsille, mm. lisähenkilöstön muodossa vanhuspalveluihin Villa Bredassa sekä varhaiskasvatukseen. Tärkein yksittäinen investointi on nuorisotalon saneeraus, joka alkaa vuonna 2020 ja valmistuu suunnitelmien mukaan vuonna 2021. Kyse on suuresta, yli seitsemän miljoonan euron investoinnista. Muita suurempia yksittäisiä investointeja vuonna 2020 ovat ruotsinkielisen koulukeskuksen kemian ja fysiikan opetustilojen nykyaikaistaminen (noin 1,2 miljoonaa euroa) sekä kaupungin katuvalaistuksen uusiminen energiatehokkaammalla LED-valaistuksella (650 000 euroa).

Kaupunginvaltuusto päätti samassa kokouksessa kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti, että tuloveroprosentti pysyy nykyisellä tasollaan (17 %) ja kiinteistöveroprosentit pysyvät nykyisellä tasolla. Mikäli ensi vuoden talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaisesti, tulos olisi ylijäämäinen, noin 1 milj. €. Kaupungin nk. rakenteellinen tulos, eli tulos ilman maanmyyntejä tai maankäyttösopimuskorvauksia olisi kuitenkin noin 2,6 milj. € alijäämäinen. Tämä on selkeä parannus vuodelle 2019 odotettavissa olevalle raskaalle alijäämälle, mutta iso heikennys suhteessa vuoden 2017 ja 2018 hyviin tuloksiin. Toimintamenojen ennustetaan kasvavan noin 2,7 %, joka on viime vuosien keskimääräistä tasoa selvästi kovempi nousutahti, mutta kuitenkin esimerkiksi muuta pääkaupunkiseutua maltillisempi.

Poistotaso jatkaa tämän vuoden kohtalaisen kovasta investointitasosta johtuen nousuaan, ollen noin 8,7 milj. € (vuoden 2019 ennuste 7,8 milj. €). Valtionosuudet pysyvät vielä negatiivisena, noin 180 t€, mutta kyseessä on selvä parannus vuoden 2019 noin -1,9 milj. € tasoon. Suurin yksittäinen syy parannuksiin on nk. kilpailukykysopimuksen vaikutusten päättyminen. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on Kauniaisten osalta myös vuonna 2020 hurjat noin 14,2 milj. €, joka käytännössä tarkoittaa, että hyvistä veronmaksajista johtuen, Kauniaisilta jää tämän verran valtionosuuksia saamatta.

Yhteenvetona voi sanoa, että kuntalaisten näkökulmasta katsottuna vuoden 2020 talousarvio merkitsee, että veroprosentti pysyy nykyisellä tasolla, ja palveluiden taso säilyy nykyisellä tasolla tai jopa kohenee. Lisätietoja talousarviosta on mm. kaupungin kotisivuilla.

Hyvää itsenäisyyspäivää sekä joulunodotusta!

CHRISTOFFER MASAR

KAUPUNGINJOHTAJA

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *