| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Vi ses på torget!

Grankullas centrum är nu färdigt.

Grundstenen murades redan år 2008 och nu efter en hel del krumelurer kan man äntligen konstatera att centrum är klart för framtiden, vad den sedan för med sig.

Som ett centrum i en småstad är det dags att nu stå upp till bevis. Thurmansplatsen är fin och klar för kommande användning. Kanske vintersäsongen inte är den bästa tidpunkten för att bedöma platsen och ett tomt utrymme utan människor kan vara tråkigt att beskåda. Som tur lurar våren bakom hörnet och då kan livet på torget också blomstra upp.

En ökad livskraft i centrum är ett mål staden ställt upp. Man vill få till stånd ett fungerande närcentrum som bjuder på verksamhetsförutsättningar för kommersiella aktörer och som också hämtar liv och leverne i stadsmiljön. Svaren på enkäten som staden och företagsföreningen i september riktade till centrumföretagarna stöder dessa utgångspunkter och att ökat samarbete mellan olika aktörer är viktigt för att liva upp vårt centrum.

Nu då byggandet är över kan man bättre fokusera på den kommande användningen av området. Torget har utrymme för olika evenemang, små och större, mer planerade och även spontana. Där finns el och vattenposter för dem som behöver.

Grästrapporna invid biblioteket, där några konserter och en bioföreställning mm. har ordnats, kompletterar Thurmansplatsen. Centrumhelheten kompletteras västerut med Thurmansparken och man kan nog påstå att det nu finns rum för allslags aktiviteter mitt i stan. Det är förstås också viktigt att hitta en balans mellan boende och evenemangen som livar upp centrum.

Senaste vecka godkände stadens samhällstekniska utskott nya regler för den kommande torgverksamheten på Thurmansplatsen. Det finns nu rum för t.o.m. 15 torgförsäljare. Dessa är i flexibel användning och anpassbara för andra evenemang också.

För ett par veckor sedan testades torgets användning då Thurmansplatsen öppnades i samband med julöppningen. Det visade sig att det går bra att ordna trevliga evenemang som lockar människor till centrum. Varför skulle det inte lyckas framöver också?

Såhär inför jul vågar jag mej på en julönskan. Jag önskar att upplivandet av vårt centrum inte endast vilar på några aktörer utan att alla Grankullabor, föreningar, företag och andra aktörer aktivt bidrar med innehåll för att liva upp vårt centrum i framtiden – vi träffas på torget!

MARKUS JAHNSSON

INFORMATÖR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *