| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Ministerityöryhmä: Viisi sote-aluetta Uudellamaalla

Ministerityöryhmä ehdottaa, että Uudenmaan sote-ratkaisun jatkovalmistelu pohjautuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen neljällä itsehallintoalueella ja Helsingin kaupungilla. 

Myös erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu olisi ensisijaisesti alueilla. Raportti lähtee lausuntokierrokselle tammikuussa.

Kauniaisten kaupunki on ehdotuksen mukaan määrä muodostaa sote-alue yhdessä Espoon ja läntisen Uudenmaan kuntien kanssa. Oletko tyytyväinen ehdotuksesta kaupunginjohtaja Christoffer Masar?

– Uudenmaan kuntajohtajat ehdottivat huhtikuussa, että Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelut pitää uudistaa kuntapohjalta. Koska uusin ehdotus käytännössä perustuu malliin itseohjautuvista alueista (=maakuntamalli), en voi olla tyytyväinen tästä asiasta. Myönteistä kuitenkin on, että sosiaali- ja tervesyministeriö sekä hallitus ovat tällä kerralla saaneet aikaan aitoa keskustelua Uudenmaan kuntien kanssa, joten ainakin aluejaossa se on noudattanut kuntanjohtajien ehdotuksia. Tämän pitäisi myös parantaa kauniaislaisten mahdollisuuksia saada tulevissa mahdollisissa maakuntavaleissa edustajia maakuntavaltuustoon.

Miten kommentoit ylipäätään rajanvetoja, mitkä ovat vaikeimpia jäljellä olevia kysymyksiä?

– Kuten yleensä kaikissa suurissa uudistuksissa, hankaluuksia tuottavat yksityiskohdat. On vielä iso liuta puuttuvia yksityiskohtia. Tiedämme ylimalkaan, miten aluejako tapahtuu, ja myös sen millaiseksi HUS:in asema muodostuu Uudellamaalla. Sen sijaan emme tiedä mitään rahoitusjärjestelyistä emme kuntien emmekä muodostettavien itseohjautuvien alueitten osalta. Emme myöskään tiedä millaiseksi itse lainsäädäntö (sisältö), jolla määritetään kuinka ja millä ehdoilla sosiaali- ja terveydenhoitoa tarjotaan, muodostuu. Suurin kysymys koskee kuitenkin rahoitusta. Se ratkaisee Kauniaisten elinmahdollisuuksien kehittymisen tulevaisuudessa ja samalla myös sen millaisia sosiaali- ja terveydenhoitopelvaluita voidaan tarjota mahdollisessa tulevassa Länsi-Uudenmaan maakunnassa. Rahoituksen järjestely on ratkaisevassa osassa, jos Kauniainen ja Uudenmaan muut kunnat voivat hyväksyä kokonaisuudistuksen.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

– Viimeisten tietojen mukaan loppuraportti julkistetaan virallisesti ja lähetetään kunnille lausuntoja varten molemmilla kotimaisilla kielillä 10. tammikuuta 2020. Kunnilla on tuon jälkeen kuusi viikkoa aikaa laatia lausuntonsa ehdotuksesta. Tämä tarkoittaa, että Kauniaisten valtuusto päättää lausunnosta 3. helmikuuta. Rahoitusratkaisun aikataulu ja tarkemmat tiedot terveydenhoitouudistuksen yksityiskohdista ovat valtakunnan tasolla vielä epäselviä.

Helsinki ottaa ilolla vastaan yhteistyön

Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin sote-erillisratkaisun vaihtoehtoja selvitettiin tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien ja HUS:in kanssa syksyn aikana.  

Uudenmaan kuntien esittämä kuntayhtymäpohjainen ratkaisu todettiin perustuslain ja rahoitusjärjestelmän kannalta ongelmalliseksi sovittaa yhteen hallitusohjelman tarkoittamaan valtakunnalliseen ratkaisuun nähden. Nyt esitetty ratkaisu rakentuu kuitenkin kuntien muovaaman aluejaon pohjalle, sosiaali- ja terveysministeri toteaa lehdistötiedotteessaan.

– Uudenmaan erityispiirteiden huomioiminen sote-uudistuksen valmistelussa ansaitsee kiitoksen. Valtakunnallisen ratkaisun ja perustuslain tiukat reunaehdot huomioiden kuntien keväällä esittämän mallin pohjalta nyt muodostettu erillisratkaisu on parempi ja riskittömämpi kuin yksi, koko Uudenmaan maakunta, painottaa Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori ministeriön lehdistötiedotteessa.

HUS vastaisi lakisääteisesti kiireellisestä, vaativasta ja yliopistosairaalalle kuuluvasta erikoissairaanhoidosta ja tämän järjestämiseksi tarpeellisesta muusta erikoissairaanhoidosta. Itsehallintoalueiden ja HUS:in työnjako linjattaisiin tarkemmin järjestämissopimuksessa, jonka perusvaatimukset määriteltäisiin lainsäädännössä.

Kuntaministeri Sirpa Paatero on tyytyväinen selvitystyön lopputulokseen.

– Hienoa, kun alueen kunnat ja HUS ovat löytäneet valmistelijoiden kanssa yhteisen näkemyksen. Tämä kertoo kuntien kyvystä ratkaista isoja haasteita yhdessä sopien, hän toteaa.

Työryhmän puheenjohtaja, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru antaa tunnustusta kaikille selvitystyössä olleille mutta muistuttaa, että työ jatkuu.

– Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus selvittää Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin erillisratkaisun yhteistyössä alueen kuntien kanssa tämän vuoden loppuun mennessä. Näin olemme nyt tehneet, hän toteaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *