| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Targa-arenans tillbyggnad får statspengar

Grankulla Idrottspark Ab:s tilläggsidrottshall är ett av de 37 nationellt betydande projekten som får stöd av Undervisnings- och kulturministeriet. Finansieringen ges år 2020.

Både Esbo och Grankulla städer har beslutat bevilja borgen för projektets lån.

Grankulla stadsfullmäktige beslöt i september att bevilja en proprieborgen för ett lån på högst 1,25 miljoner euro på 20 år som Grankulla Idrottspark Ab lyfter för projektet.

Tidtabellen för bygget är ännu öppen.