| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Föräldrarna vill barnen rör mer på sig – studie avslöjar att det blir konflikter i Grankullafamiljer om skärmtid

Största delen av sexåringarna har inte en smarttelefon, men trots det blir det bråk i familjerna om hur länge barnen sitter vid en skärm.

Föräldrarna är också fundersamma över sitt eget bruk av smarttelefoner – varannan förälder tycker hen är för mycket på smartapparater. Två tredjedelar säger att det här orsakar konflikter i hemmet. Resultaten framgår av en studie som hör till första fasen av en stor undersökning i Grankulla om hur smartapparaterna påverkar barn i förskoleåldern och deras familjer.

Drygt 70 familjer deltar i undersökningen. 82 procent av barnen i dessa familjer har tillgång till en surfplatta och 26 procent till en spelkonsol.

– Föräldrarna anser att upplevelser i verkliga livet är nyttigare för deras barn än virtuella upplevelser. Grankullaföräldrarnas svar är i det här avseendet klart i linje med resultaten vi fått i tidigare undersökningar, säger account manager Sylva Vahtera på IRO Reasearch, som genomför undersökningen.

Använder klocktelefoner

Under undersökningen får sexåringarna använda Xploras klocktelefon. Vd:n för Xplora Mobile Timo Vaskio känner igen föräldrarnas utmaningar.

– Det centrala målet för undersökningen i Grankulla är att samla in familjernas observationer och väcka diskussion om vilka sätt det finns för oss att skapa en ännu tryggare väg för barnen till den digitala världen, säger Vaskio.

Timo Vaskio och företagets klocka.

Två tredjedelar av familjerna begränsar barnens tid vid en smartskärm till mindre än två timmar per dag. 33 procent av barnen är mindre än en timme vid skärmen, 26 procent mindre än två timmar. Men skalan är stor — vart tionde barn är dagligen fem timmar eller mer vid skärmen.

86 procent av föräldrarna svarade att barnens skärmtid orsakar konflikter i familjen. 43 procent uppgav att det blir konflikterna varje vecka, 7 procent att konflikterna är dagliga.

Med barnens tid vid en skärm avsågs all tid vid en digital apparat (smarttelefon, tv, dator, surfplatta, konsolspel).

Föräldrarna berättade också att deras eget bruk av smarttelefoner orsakade konflikter i familjen. 64 procent av föräldrarna sade att det ibland blir konflikter, 8 procent att det sker dagligen. Särskilt störande var föräldrarnas smarttelefonanvändning om kvällarna (61% av dem som svarade).

“Ut och leka”

Två tredjedelar av barnen leker med kompisar inomhus minst fem timmar per vecka. Hälften av barnen leker lika mycket utomhus. En tredjedel av föräldrarna önskade att deras barn skulle leka mer utomhus.

Uteliv är en central del av vad familjerna gör tillsammans. 89 procent av föräldrarna är regelbundet utomhus med sina barn. Inomhus läser majoriteten (97%) tillsammans, spelar brädspel (85%) och ser på tv (80%). Bara var tionde familj (11%) spelar datorspel tillsammans.

När barnen frågades om vad de helst gör var de smarta apparaterna populära. Spelande på telefonen vann över att kramas och tv-tittande över att leka utomhus. Å andra sidan tyckte både barn och föräldrar att det var meningsfullare att spela fotboll och äta glass med vänner än att sitta vid datorn.

Information om samhälleligt viktigt ämne

Grankullas stadsdirektör Christoffer Masar anser att undersökningen är en intressant möjlighet för stadsborna att vara med i en aktuell studie.

– För oss som stad är invånarnas välmående det viktigaste. Vi vill att invånarna i Grankulla även i framtiden är världens lyckligaste människor. Hur användningen av smartapparater påverkar växande barns välmående och aktivitet är en stor fråga och undersökningen hjälper med det, säger Masar.

Studien håller på i sex månader och under den svarar föräldrarna på tre webbenkäter. Det är meningen att med stöd av svaren från familjerna skapa praxis som förbättrar barnens digitala säkerhet. Forskningschefen Vahtera väntar sig mycket av undersökningen.

– Man har i Finland inte förut gjort en så här omfattande uppföljningsundersökning i ett begränsat ekonomiområde om de här frågorna. Det är viktigt att man griper tag i det här nu, säger Vahtera.

IRO Research genomförde studien mellan november 2019 och januari 2020. Två tredjedelar av Grankullabarnen i förskoleåldern och deras familjer deltar. Felmarginalen är högst 3,2 procentenheter i vardera riktningen.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *