| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Social- och hälsovården förändras

Forskaren Peter Kenttä jämför en organisationsförändring med målinriktad styrketräning.

En förutsättning för att båda ska lyckas är att stödmusklerna förstärks. I en organisation betyder detta att tre kompetensområden ska förstärkas: att lyssna och värdesätta, växelverkan och samförstånd samt företagsamhet.

Musklerna behövs eftersom vi fortfarande väntar på social- och hälsovårdsreformen. Det goda arbetet inom ramen för projektet Nyland 2019 (2017-19) kan utnyttjas. Före det strävade man efter kommun- och servicestrukturreformer via Paras-projektet (2006-11). Då kom huvudstadsregionens fyra kommuner och HUS överens om samarbete, strukturer och utvecklingsprojekt. Till samarbetet anslöt sig senare också HUCS-kommunerna Kyrkslätt och Kervo. Den senaste tiden har samarbetet mellan de västnyländska kommunerna förstärkts.

Förändringsandan har varit nyttig! Den har uppmuntrat kommunerna till jämförelse samt utveckling av processer och kostnadsstrukturer. I huvudstadsregionen har man förenhetligat kriterierna för att få tjänster, koncentrerat tjänsterna på specialnivå och främjat integrationen mellan basservice och specialiserad sjukvård. Ett bra exempel på målinriktat samarbete mellan kommunerna och HUS är Apotti, det första systemet för information och verksamhetsstyrning inom social- och hälsovården. Helsingfors, Vanda, Grankulla Kyrkslätt och HUS har jobbat med det sedan 2014, Kervo och Tusby anslöt sig 2018. Apotti stödjer enhetliga handlingssätt och servicekedjor samt ledning genom information. Kundinriktade Apotti ger smidighet till kommuninvånarnas egenvård och kontroll över livet.

Apottis kundportal heter Maisa och via den kan man lätt få information om sitt eget tillstånd och stå i kontakt med sitt eget vårdteam elektroniskt och datasäkert. Proffsen får via Apotti information om klientens tillstånd och respons om sin egen insats. Ledningen får information om processernas förlopp, verksamhetens kvalitet och tjänsteallokeringen.

Hur det än går med reformen av socialoch hälsovården, förblir främjande av hälsa och välfärd och en medveten påverkan på välmående och dess bakgrundsfaktorer kommunernas centrala uppgifter.

En uppföljning av kommuninvånarnas välmående och hälsoskillnader är ledning genom information och en viktig del av hälsofrämjandet som helhet. Gränsöverskridande administration förstärks av en förståelse för att främjande av hälsa och välfärd är en målsättning med klienten som utgångspunkt. I vår stad började samarbetet bra redan 2003 genom att Grankulla var pilotkommun för Stakes (numera THL) projekt Främjande av hälsa. Vi grundade en arbetsgrupp som fortfarande är verksam och beskrev strukturerna för ledning, vad främjande av hälsa konkret betyder inom kommunens olika sektorer och hur den mäts. Den första välmåenderapporten blev klar 2005.

Den viktigaste förändringen 2020 är att Apotti tas i bruk och att verksamhetskulturen därigenom förändras. Det är viktigt att varje arbetstagare förstår vad som förändras, varför och hur det sker. Vi utbildar 30 anställda till stödpersoner som sätter sig in i systemet. De är vid sidan av cheferna förändringsagenter i sin egen enhet, de undervisar och stödjer personalen.

Med hänvisning till forskarens ord, de för förändring viktiga ”stödmusklerna” bör förstärkas. En förutsättning för att lyckas med förändringar är en gemensam förståelse för målsättningarna och en trygg miljö där man genuint lyssnar på och uppskattar varandra.

ULLA TIKKANEN

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *