| KAUPUNKI - STADEN

Stadsborna allt nöjdare

Grankullaborna är nöjdare med staden än de var år 2016. Det visar resultatet av den invånarenkät som gjordes i höstas.

Närmare 800 Grankullabor svarade på enkäten och staden får allmänvitsordet 8,37, jämfört med 8,08 år 2016. Endast 11 procent (2016: 22%) av de svarande är helt eller i någon mån missnöjda med staden.

Stadsdirektör Christoffer Masar är nöjd med resultatet.

– Den positiva överraskningen var nog den att allmänvitsordet så klart förbättrades, säger han.

Kan man dra slutsatsen att Grankullaborna är mycket nöjda med sin stad?

– Ett allmänvitsord på 8,37 på skalan 4–10, kan nog anses vara ett gott resultat, fastän det så klart alltid finns utrymme för förbättring.

Är du nöjd med antalet svar?

– Jag är riktigt nöjd. Vi valde att sända ut enkäten till totalt 2 000 Grankullabor, för att få ett representativt resultat över Grankullabornas syn på staden. 769 personer representerar cirka 10 procent av Grankullaborna över 16 år och det kan anses ge oss en bra bild över vad våra invånare tänker om staden. Vi har också fått totalt cirka 1 400 kommentarer via enkäten, som ger oss en utmärkt möjlighet att vidareutveckla staden.

Katariina Uimonen har bott i Grankulla i
fyra år och gillar staden mycket. Även
dottern Eva verkar nöjd.
– Jag är ursprungligen från Ryssland och har där bott i en rätt stor by. Här är andan den samma. Alla känner varandra och man hälsar på varandra.

Finns det något som överraskar i enkäten?

– Jag har inte ännu fått ta del av annat än en sammanfattning av resultaten, så kan inte ännu mera detaljerat kommentera.

Vad händerna nu?

– Staden kommer torsdagen den 6 februari klockan 18.00 att ordna en invånarkväll vid Nya Paviljongen, där resultaten av invånarenkäten presenteras detaljerat. Invånarkvällen är öppen för alla och både ledande tjänstemän och politiker är på plats, så kvällen erbjuder en ypperlig möjlighet att ställa frågor och kommentera enkätens resultat eller staden i största allmänhet. Jag hoppas vi får gott med aktiva deltagare, säger Masar.

Syftet med enkäten var att få veta stadsbornas åsikter om stadens tjänster, verksamhet och förväntningar på framtiden bl.a. för att följa upp och i framtiden uppdatera stadens strategi. För att kunna jämföra enkäterna var största delen av frågorna desamma som senast. Staden ville höra invånarnas åsikter om exempelvis deltagande i stadens verksamhet och beslutsfattande samt stadens kommunikation.

Några plock ur enkätens resultat, som generellt uppvisar en klart positiv trend:

  • 39% eller 769 pers svarade på enkäten (40% senaste enkät). Skillnaden nu att betydligt fler svarade digitalt 34% mot 12% år 2016.
  • Den positiva utvecklingen återspeglar sig mer eller mindre inom alla sektorer. Mest har nöjdheten ökat inom hälsosektorn. Inom bildningssektorn är den genomsnittliga nöjdheten på samma nivå som 2016, men den var ju redan då högre än inom de andra sektorerna.
  • 85% är nöjda med hur personalen fungerar (2016: 81%).
  • Effektivt byggande anser 63% vara ett hot mot stadens särprägel (2016: 61%). Enkäten samlade c. 1400 kommentarer (2016: c.1700). Överlägset mest kommentarer/kritik nu liksom senast kring frågan om “effektivt byggande”.
  • Kom med och hör om invånarenkätens resultat och delta i diskussionen med stadens ledning. Torsdag 6.2 kl. 18.00, Nya Paviljongen, Västra Skolstigen

KÄÄNNÖS: JUHANI HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *