| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Coronaviruset: Staden följer hur läget utvecklas

Grankulla stad följer med hur läget utvecklas kring coronaviruset och förbereder sig för möjliga tilläggsåtgärder.

Staden följer med hur läget utvecklas och bereder sig på tilläggsåtgärder om och då de behövs, säger stadens informatör Markus Jahnsson.

Information om läget hittar man bl.a. via nätsidorna.

– I detta skede vill vi påminna invånarna om hur viktigt det är att t.ex. sköta handhygienen väl, liksom institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar för förebyggande av influensa.

Nedan information från Institutet för hälsa och välfärd:

THL: Aktuellt om coronaviruset

Institutet för hälsa och välfärd, THL följer med det internationella läget tillsammans med Europeiska sjukdomsmyndigheten ECDC och Världshälsoorganisationen WHO.

De utarbetar anvisningar för hälsovården och för laboratorier samt bedömer hälsoriskerna med anknytning till viruset och hur situationen eventuellt utvecklas.

Om du har besökt det nya coronavirusets (2019-nCoV) epidemiområde och får inom 14 dagar symtom på akut luftvägsinfektion (feber, hosta och/eller andnöd) eller varit i nära kontakt med en person som fått coronaviruset, så ta per telefon kontakt med hälsostationen, tfn 09 8789 1350 eller med jourhjälpen, tfn 116 117. Du får i telefonen handlingsanvisningar.

Aktuellt om läget på THL:s sidor >

Infektioner av coronavirus kan förebyggas genom god handhygien.
Almänna hygienregler

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *