| KAUPUNKI - STADEN

Grankulla på topp igen i ny rating

De nöjdaste invånarna bor i Grankulla – igen! Det här visar EPSI Ratings senaste barometer. Grankulla har legat i topp många gånger tidigare också.

 

Ratingen presenterades på måndagen (24.2).

Hur förklarar du resultatet, hur kommer det sig att Grankulla åter är i topp, stadsdirektör Christoffer Masar?

– Det finns nog ingen enskild förklaring, utan det är en kombination av många faktorer. Viktigaste faktorerna från år till år och oberoende av undersökning verkar vara tryggheten, en känsla av gemenskap, det att allting är nära och att servicen är tillgänglig och av hög kvalitet, säger Masar.

Grankulla är tillsammans med Nådendal de enda städerna där invånarna är mer nöjda än för två år sedan. Vad tror du detta beror på, dvs. att resultatet blir bättre och bättre?

– Vi jobbar vid staden ständigt för att ha fokus på invånarna och det de anser vara viktigast. En del av detta är att utföra våra egna invånarundersökningar, för att få en uppfattning om hur vi kan utveckla vår verksamhet vidare. Jag tror nog att vi helt objektivt sätt också har lyckats att förbättra både på serviceutbudet och kvalitén på servicen.

Masar tror också att det aktiva föreningslivet i staden påverkar trivseln.

– Våra många lokala föreningar gör också ett otroligt fint jobb till att göra Grankulla till en trivsam ort att bo på, säger han.

Grankullaborna är enligt undersökningen väldigt nöjda med hälsovården och det råder där heller inga stora skillnader mellan hur olika åldersgrupper ser på saken. Invånarna är också mycket nöjda med skolan och kultur- och fritidstjänsterna. Däremot oroar byggandet av höghus, eftersom de anses förfula staden. Hur motsvarar denna rating den invånarundersökning som staden själv gjort?

– Resultaten motsvarar varandra väl. Också i vår egna invånarundersökning gick resultaten i största delen av kategorierna mot bättre håll jämfört med tidigare undersökningen, och nöjdhetsnivån gällande hälsovård, skola och kultur- och fritidstjänsterna var väldigt bra. Orosmomenten är också de samma, dvs. det att ett för tätt byggande kan hota stadens särprägel.

Ifjol växte Grankullas befolkning enligt förhandssiffrorna med 196 invånare, av vilket merparten var tack vare inflyttning. Kommer det här att ytterligare öka intresset för att bo i staden?

– Det att resultaten både för vår egna invånarundersökning och utomstående EPSI- undersökningen visar att Grankullaborna blivit ännu nöjdare med att bo i Grankulla, kommer knappast åtminstone att minska på intresset att flytta hit. Det är viktigt för oss att kunna upprätthålla ett gott rykte, eftersom konkurrensen inom huvudstadsregionen är tuff.

Forskningsinstitutet EPSI Rating undersöker hur nöjda finländarna är med sin boningsort. Skalan är från 0 till 100 och 75 är en bra nivå. Grankulla stannade på 86 (84 för två år sedan).

Tvåa i undersökningen var Nådendal och trea Birkala. Esbo har enligt undersökningen nu tagit steget in bland de 20 lyckligaste kommunerna och ligger på åttonde plats.

För studien intervjuades 14 000 finländare.

På bilden: Stadsdirektör Christoffer Masar och EPSI Ratings landschef Heidi Laitinen.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *