| KAUPUNKI - STADEN

Coronaviruset: Staden följer läget

Vi har inte konstaterat ett enda coronafall, säger Grankulla stads hälsocentralläkare med ansvar för smittosamma sjukdomar.

– I Grankulla är läget tillsvidare lugnt. Vi har inte konstaterat ett enda coronafall, säger Grankulla stads hälsocentralläkare Helena Kemppainen, som ansvarar för smittosamma sjukdomar.

Det förebyggande inom smittskyddet är på hög nivå både nationellt och lokalt i Finland. THL, HUS och städerna i huvudstadsregionen följer tillsammans med situationen och anpassar åtgärderna enligt det situationen kräver. Grankulla följer ständigt med de direktiv HUS, THL och övriga myndigheter utfärdar. I Grankulla tillämpar vi de nationella föreskrifterna i alla lägen.

Enligt infektionsläkaren är det fråga om en sjukdom med rätt lindriga symptom, vilken dock kan utgöra en fara för åldringar och vissa riskgrupper.

För att förebygga smitta med coronavirus ska man vidta samma åtgärder som vid andra luftvägsinfektioner. De mest effektiva är god handhygien och att man snyter sig och hostar på rätt sätt.

– Staden följer med hur läget utvecklas och bereder sig på tilläggsåtgärder om och då de behövs, säger stadens informatör Markus Jahnsson.

Information om läget hittar man bl.a. via nätsidorna.

Vid misstanke om coronavirussmitta kan Grankullaborna ringa:

– hälsocentralens återuppringning, tfn 09 87891350, vardagar kl. 8-16 och
– Jourhjälpens rådgivning utom tjänstetid, tfn 117 117

Se också www.thl.fi > aktuellt om coronavirussituationen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *