| KAUPUNKI - STADEN

De många möjligheternas torg – Granidagen flyttas till sensommaren på grund av coronaläget

Torglivet på Thurmansplatsen håller på att vakna till liv tack vare evenemang och torgförsäljning. Det finns många planer för att sätta fart på torglivet, men coronaviruset påverkar hur de kan förverkligas.

Stadens informatör Markus Jahnsson, kulturproducent Cecilia McMullen och köpcentrets chef Heli Vainio anser att det finns otaliga möjligheter att liva upp centrum med hjälp av det förnyade torgområdet. Den här trion har planerat, kommit med idéer och koordinerat både torghandel och aktiviteter – och utan att ha glömt att fråga vad stadsbornas tycker.

De har fått ypperliga uppslag av Anja Kosonen och Maarit Suokas, som båda bor vid Thurmansplatsen.

– Arrangemangen av evenemang och torgdagar kräver tätt samarbete mellan staden, köpcentret och företagarna. Även Grankullaborna, idrottsklubbarna och olika hobbygrupper är viktiga samarbetspartner både i idéfasen och förverkligandet, säger Jahnsson, McMullen och Vainio.

– Vi strävar efter att förverkliga torghandel och evenemang med låg tröskel. Bland annat kan till exempel hobbyhandarbetare sälja sina alster på torget för en låg dagavgift för säljplatsen. Företagare kan vara intresserade av längre kontrakt på säljplatser. Det kommer att finnas totalt 15 försäljningsplatser. Vi har ännu inte slagit fast torgtiderna eller om exempelvis lördag blir en fast torgdag. Målet är att torgverksamheten ska hålla på året runt och att den också tar hänsyn till dem som bor runt torget. Det blir därför inte nattevenemang. Den kommande sommaren kommer att ge värdefull information om vad som fungerar och vad man kan förbättra och förstås hur stadsborna hittar till sitt torg och kommer till evenemangen, säger Jahnsson.

– Granidagen och Julsäsongens öppning har redan etablerat sig som traditioner och de fortsätter. Men på grund av coronaläget har årets Granidag flyttats till sensommaren. Vårt mål är att erbjuda även mindre tillställningar på bred front till folk i alla åldrar. Exempelvis kan en lokal idrottsförening presentera sin gren på torget och därigenom få med nya till klubben. Man kan också samlas på torgets grästrappor för allsång, eller ordna filmkväll, såsom vi gjorde i höstas. Musikföreställningar, loppmarknad, matevenemang, utställningar med mera, säger McMullen om möjliga torgaktiviteter.

– Hela köpcentrets verksamhet påverkas positivt när torgaktiviteterna väl kommer igång. Därför lyssnar vi lyhört till företagarnas åsikter och förslag. I idealfallet blir evenemangen helheter där alla aktörer är med och förverkligar dem. Vi håller på att bygga upp de här samarbetsmodellerna, säger Vainio.

Just nu finns det inte mer information om torgets aktiviteter och coronaviruset ställer till med egna problem för planerandet. Mer info om aktiviteterna och evenemangen kommer när de slås fast. Det som ändå går att avslöja redan nu är att det kommer en glasskiosk till torget!

Torgförsäljningen i ett nötskal

  • Det finns 15 försäljningsplatser, av dem är 7 säsongsplatser och 8 endagsplatser
  • Platserna är 4m x 4m n både privatpersoner och företag med FO-nummer kan sälja
  • Försäljarna ansvarar för att de har alla tillstånd som behövs och att de följer myndigheternas och hyresvärdens regler och anvisningar
  • Försäljarna förutsätts följa torgregler och handla enligt god torghandelsanda
  • Detaljerade uppgifter om försäljningsplatsavgifter, hyrning, regler och ansökningsblanketter för torghandel finns på Grankulla stads webbsida www.grankulla.fi. Mer information finns även på kundtjänsten för torghandeln t. 050 411 1961.

HAR DU EN IDÉ FÖR TORGEVENEMANG? BERÄTTA OM DET FÖR NÅGON AV OSS:

  • stadens informatör: Markus Jahnsson (markus.jahnsson@kauniainen.fi)
  • stadens kulturproducent: Cecilia McMullen (cecilia.mcmullen@kauniainen.fi)
  • köpcentrets chef: Heli Vainio (heli.vainio@nortecon.fi)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *