| KAUPUNKI - STADEN

Erica hittar unga som behöver hjälp

Uppsökande ungdomsarbetaren Erica Saari jobbar precis med det som hennes titel skvallrar om. Hon försöker komma i kontakt med unga som behöver hjälp.

De har kanske inte kommit igång med sina fortsatta studier efter nian eller lider av mental ohälsa eller har problem med droger.

Mitt jobb går för det mesta ut på att jag får olika orosanmälningar från exempelvis ungdomars närstående, försvarsmakten, civiltjänstcentralen eller skolor på andra stadiet. Om en elev avbryter studierna, så har skolorna på andra stadiet en plikt att anmäla det till mig, berättar hon. Hon sitter t.ex själv med som kommunens representant vid uppbåden. Hon hjälper dessutom nior som haft problem med att få en studieplats efter att ha gått ut nian.

– Många tar också själva kontakt med mig direkt, säger Erica som just nu har aktivt kontakt med cirka 15 unga.

Om oroliga föräldrar tar kontakt. Vad gör du då?

– Då ber jag om de ungas kontaktuppgifter så att jag kan kontakta dem och oftast ber jag också att de berättar för personen i fråga att jag kommer att vara i kontakt. Jag brukar få kontakt med nästan alla. När jag fått tag i personen ber jag att vi träffas och så påbörjar vi ett klientskap. Ibland hjälper jag ensam och ibland tillsammans med t.ex socialen. Vi samarbetar jättemycket, säger hon.

Väldigt ofta handlar det om mental ohälsa när föräldrarna tar kontakt. En annan vanlig fråga är att studierna inte fungerar.

– Det kan också handla om att föräldrarna inte får kontakt med sitt barn och vet att barnet inte studerar eller jobbar för tillfället.

Allt som oftast handlar det om många problem när Erica rycker in.

– Problemen går ofta hand i hand, som exempelvis missbruk och mental ohälsa och ekonomiska problem. Något som är jättevanligt är att dygnsrytmen förvrängs – man vakar på natten och sover på dagen, säger hon.

En vanlig utmaning är att unga saknar gnistan och där är det svårare att hjälpa.

– De känner “att jag kommer ändå inte att bli något”. Och det är jättesorgligt när vi pratar om en människa som är 20- 22 år. Största delen av dem är unga män som bor ensamma.

Unga stressar mycket

Även andra ungdomar än de som ingår i hennes klientgrupp har det jobbigt i Grankulla. Ett problem är enligt henne att det finns unga i staden som stressar väldigt mycket, p.g.a de sociala normer som finns.

– Man ska vara framgångsrik i skolan och medelvitsordet för att komma in på gymnasierna i staden har gått jättemycket upp de senaste åren. Om de inte kommer in så känner de sig utanför, säger hon.

Till Ericas jobb hör också ungdomsfullmäktige där hon sitter med som sekreterare.
– Jag fungerar som mellanhand mellan staden och ungdomsfullmäktige, hon.

De unga i staden strävar jättehögt och många kommer också in till gymnasierna och därefter till universitet. Och många har också jobbat hårt för detta, vilket ju enligt Erica Saari är bra. Men de unga talar också om att det finns en “framgångsstress”.

– Någonting är fel om sjundeklassare stressar över att hur hen ska komma in på ett visst gymnasium. Det är bra att ha drömmar, men om det blir för mycket är det inte bra, säger Erica.

Vad brukar du säga åt unga som har prestationsångest?

– Jag brukar säga att det är jättefint att man strävar högt, men man ska komma ihåg att det finns så mycket annat i livet också. Det lönar sig också att fundera på olika slags möjligheter, säger hon.

Liberalare inställning till cannabis

Du rör dig mycket bland unga. Hur vanligt är det med droger bland de unga i Grankulla?

– Undersökningarna inom skolhälsovården visar att det blivit vanligare med droger och att inställningen till cannabis – som det oftast är fråga om – har blivit mera liberal, säger Erica.

Hon har frågat ungdomarna själva och de tror att det beror på de sociala mediernas påverkan.

– På sociala medier skrivs om att cannabis blivit lagligt i vissa delstater i USA och kändisar filmar när de röker. Det blir normaliserat, men det är viktigt att komma ihåg att det är lagligt där, men olagligt här och att bruket kan leda till diverse problem i framtiden, säger hon.

Erica Saari jobbar med 15–28-åriga unga som är bosatta i Grankulla och har gått ut grundskolan och blivit utan studie- eller jobbplats. Kontaktuppgifter: tfn 0505230695, erica.saari@grankulla.fi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *