| KAUPUNKI - STADEN

Grankulla stänger skolorna på onsdag

Grankulla stads skolutrymmen stängs fr.o.m. onsdagen den 18.3.2020 enligt regeringens färska beslut. På tisdag hålls skolorna öppna i normal ordning.

– Närundervisningen avbryts fram till 13.4.2020 undantaget undervisningen i den grundläggande utbildningen i klass 1-3 för barn som har föräldrar som jobbar inom kritiska branscher i samhället, skriver staden på webben.

I skolorna förbereder man sig på att möjliggöra självständiga studier på distans.

Skolorna har idag (16.3.2020) sänt ut information till skolbarnens föräldrar hur undervisningen ordnas fr.o.m. 18.3.2020.

Tidtabellen för studentexamens skrivningar har tidigare förkortats med beslut av Studentexamensnämnden och Undervisnings- och kulturministeriet 13.3.2020. Regeringens rekommendation ändrar inte på beslutet.

Dagvården och förskolorna är öppna i normal ordning.

Till övriga delar än skolverksamheten följer staden de landsomfattande linjedragningarna, av vilka en stor del redan tagits i bruk i stadens verksamhet. Läs regeringens linjedragningar på statsrådets sidor >

– Vi publicerar mer information på hemsidan tisdagen 13.3.2020 hur undantagsförhållandet och åtgärderna påverkar stadens verksamhet, skriver staden på webben.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *