| KAUPUNKI - STADEN

Ledande överläkaren berättar om coronaläget

Coronaviruspandemin ger upphov till många frågor och funderingar. Här svarar Grankullas ledande överläkare Pia Höglund på tre frågor om coronaviruset.

Hur är coronavirusläget i Grankulla?

– Läget är bra just nu, men kan förändras snabbt. Alla som insjuknat har haft lindriga symtom och så kallade sekundära fall har tills vidare inte påträffats. De familjer som drabbats har i huvudsak haft stor haft förståelse för situationen och åtgärderna det har lett till. Vi följer läget aktivt och spårar alla identifierade fall och placerar deras nära kontakter i karantän. Ifall någon av närkontakterna insjuknar testar vi dem fortfarande och vi har goda möjligheter att identifiera lokala epidemier. Vi följer hela tiden med anvisningarna, som förändras hela tiden, från HUS, sjukvårdsdistriktet och THL och anpassar vår verksamhet enligt dem.

Pia Höglund.

Har många kontaktat hälsovårdscentralen med anledning av covid-19?

– Kontakterna per telefon har ökat märkbart och många av ärendena gäller direkt eller indirekt coronavirusinfektioner. Jag är glad över att man här följt rådet att i första hand använda telefon. På akutmottagningen har det varit lugnare och många patienter med infektioner har per telefon fått råd om hemvård. Behovet av sjukintyg har minskat eftersom många arbetsgivare i det här läget godkänner frånvaro med egen anmälan Det gäller att tänka på att luftvägsinfektioner är vanliga och att de flesta just nu beror på någon annan sjukdomsalstrare än coronaviruset.

Hur har man på hälsovårdscentralen förberett sig för pandemin?

– Social- och hälsovårdssektorn har en gällande pandemiplan, där det finns en verksamhetsmodell för sådana här lägen. Pandemiplanen är den del av beredskapsplanen och stadens informationsplan.

I praktiken gör vi så här:

Akutmottagningen av walk in-typen har tills vidare ställts in och alla som behöver en mottagningstid av något slag uppmanas reservera tid per telefon (09-87891350). På det sättet kan vi minimera mötena mellan patienter med symtom på luftvägsinfektion och andra patienter samt personal och därigenom förhindra att i synnerhet äldre patienter eller patienter som hör till riskgrupper på grund av sin underliggande sjukdom smittas.

Vi har förstärkt telefonrådgivningen så att vi kan svara på det ökade antalet samtal.

De som ska på en vanlig mottagning uppmanas att tänka på sitt egen mående – som förkyld ska man inte komma till en ”ren” mottagning, oavsett om man ska till läkare, terapeut eller vårdare.

Vi har tills vidare stängt all gruppverksamhet och fri styrketräning.

Vi förbereder under början av veckan att enligt pandemiplanen skilja på infektionsmottagningen från den övriga verksamheten.

De patienter som på grund av sin infektion behöver bedömning av läkare eller sjukskötare anvisas till vårdcentralens infektionsmottagning. Den kommer att finnas i rådgivningens utrymmen, som har en egen ingång på Stationsvägens sida av byggnaden.

Geriatrikerns mottagning flyttas till nedre våningen på Villa Breda och kommer att ha en separat ingång.

Minnesvårdarens verksamhet pausas tills vidare.

Allt det leder till att det finns färre icke-brådskande mottagningstider och rådgivningstider samt att rådgivningsverksamheten flyttar till separata utrymmen på hälsovårdscentralen.

Kommunikationen intensifieras. Om allt detta informeras på stadens och hälsovårdscentralens webbsidor och på dörrarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *