| KAUPUNKI - STADEN

Lugnet före stormen på hälsovårdscentralen

Grankullabornas aktiva resande har lett till proportionellt sett många coronafall i staden, men på hälsostationen är stämningen avvaktande. Efter att det värsta coronaläget är förbi väntar en anstormning av dem vars sjukdomar inte är akuta och som fått vänta.

Just nu är det ändå många som undrar vad de ska göra med sina vanliga krämpor och bokade tider. Hälsovårdscentralen kontaktar dem vars tid avbokas. Enligt ledande överläkare Pia Höglund (på bilden) sköts allt fler patienter per telefon och få egentliga tider har avbokats.

Den är sedan 18.3 indelad i en gul och en röd del, rött för dem med aktiv luftvägsinfektion.

Men vågar man gå till hälsovårdscentralen? Den är sedan 18.3 indelad i en gul och en röd del, rött för dem med aktiv luftvägsinfektion. I den gula delen vårdas övriga. Det är det glest mellan patienterna på hvc och personalen sitter mest inne på sina rum och talar med patienter i telefon.

Pia Höglund berättar att man strävar efter distansmottagning speciellt för patienter som är över 70 år.

– Men jag vågar framföra bedömningen att det tills vidare i medeltal är tryggare på hvc:s ”rena”, gula sida än till exempel i kollektivtrafiken man kommer till hvc med, säger Höglund.

13 smittade i Grankulla

I Grankulla fanns det på onsdagen 13 coronasmittade. Pia Höglund uppger att Grankullabornas aktiva resande är bakgrunden till de här smittorna. Största delen av smittorna har kommit utomlands men det blir fler som smittats i Finland, tex. på evenemang.

– Familjerna där smittorna påträffades har tagit karantänåtgärderna och noggrann handhygien på allvar så de har inte fört smittan vidare, säger Höglund.

Akutbesöken på hvc har minskat betydligt.

– Telefonsamtalen har ökat i motsvarande mån, de brådaste dagarna har antalet samtal till tillbakaringningstjänsten varit 2,5 gånger större jämfört med vanliga dagar, säger Höglund.

Vad händer om man har en luftvägsinfektion och behöver en läkarbedömning? Då ringer man hvc och följer de anvisningar man får. Anses besök nödvändigt går man till den röda sidan med ingång på Stationsvägens sida.

– I de flesta fallen behandlas patienterna på distans, vi råder dem att gå till coronautredningar, ger självvårds- och uppföljningsanvisningar och ibland skickar vi dem direkt till sjukhus. Då läkaren trots allt måste undersöka patienten är mottagningen graderad och alla använder skyddsutrustning. På det viset försäkrar vi oss om både personalens och patienternas säkerhet.

På hälsostationens dörr sägs hur besökaren ska gå till väga.

Höglund tror att läget kommer att förvärras såsom Institutet för hälsa och välfärd uppgett.

– Vi kommer att i Nyland se en ökning av fallen de kommande veckorna. Grankulla är inte skild från huvudstadsregionen så det är bara en tidsfråga innan coronasmittorna börjar öka, säger Höglund.

Stadens personal har till en viss del fått nya uppgifter under epidemin och beredskapsgruppen har planer på omplaceringar. Bland annat tar skolornas hälsovårdare emot samtal i stadens coronatelefon och hjälper med att spåra smittor.

Pia Höglund vill tacka personalen på hvc för ansvarsfullhet och flexibilitet vid de snabba förändringarna.

– Hälsocentralen har ett alldeles strålande team! berömmer hon. Jag tror att vi kommer att klara även coronan med det här teamet.

Men inget ont som inte för något gott med sig. De verksamhetsändringar man genomfört på hvc har gett personalen utvecklingsidéer och Höglund hoppas att man kommer att kunna testa och ta i bruk dem redan i höst.

Ledande överläkarens tre tips:

De här sakerna lönar det sig för Grankullaborna att tänka på i det här läget:

1. Håll dig hemma så är du trygg. Alla sociala kontakter som inte är nödvändiga kan man lämna till senare även om man inte själv hör till en riskgrupp. Du kan utan att veta om det smitta närstående och andra med större risk för ett svårt sjukdomsförlopp. Genom att skydda dig själv skyddar du samtidigt andra.

2. Det är särskilt viktigt att du håller dig hemma om du får en luftvägsinfektion. Just nu är det köer i coronatestningen så man kan få vänta på tid i flera dagar. Har man milda symtom är det inte alltid möjligt med testning eftersom den är riktad till dem med riskfaktorer eller som har särskild risk att föra smittan vidare, såsom vårdare och läkare.

3. Håll avståndet och gör saker på distans. Uträtta ärenden per telefon, videolänk, chatt, på nätbanken och internet, lär dig handla på distans. Om du redan kan det här, hjälp andra. På distans naturligtvis.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *