| KAUPUNKI - STADEN

Nu kan de politiska organen mötas på distans, men också utmaningar finns

Stadsfullmäktige i Grankulla har nu godkänt en ändring av stadens förvaltningsstadga som möjliggör att utskotten och övriga politiska organ vid behov även kan sammanträda på distans.

 

Fullmäktige fattade beslutet under ett rekordkort möte på måndagen (23.3), där ledamöterna satt på tryggt avstånd från varandra i Villa Junghans. Mötet var över efter 8 minuter.

Enligt stadens informatör Markus Jahnsson är det dock sannolikt att staden inte heller i framtiden kan ordna fullmäktigemöten som helt och hållet är elektroniska, eftersom det här enligt kommunallagen kräver jämlik syn- och ljudkontakt för de som deltar och det här kan bland annat tekniskt bli svårt att genomföra.

– En möjlighet är dock att ordna mötena i hybridform om epidemin fortsätter, det vill säga att en del deltar i mötena hemifrån och en del är på plats i Villa Junghans, säger han.

Staden har med tanke på det här beställt videokonferens-utrustning som placeras i stora salen på Villa Junghans.

Innan nya elektroniska former för beslutsfattandet tas i bruk krävdes dock ändringar i stadens förvaltningstadga.

Sedan onsdagen den 18.3 jobbar stadens ledning i enlighet med stadsrådets beslut närmast på distans. Stadshuset stängdes samma dag.

Så här betjänar staden, läs mera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *