| KAUPUNKI - STADEN

Nu tackar Gun för sig – efter över fyrtio år i stadens tjänst

Gun Söderlund har från första parkett sett staden utvecklas under sin tid som stadssekreterare i Grankulla. Hon har suttit på posten sedan år 1983, men nu går hon i pension.

 

– Jag började som informationssekreterare år 1978 i det nya stadshuset, som förvaltningarna en dryg månad tidigare flyttat in, säger Gun Söderlund som konstaterar att mycket har förändrats, men centrum absolut mest under hennes år i staden.

Hon har arbetat med tre stadsdirektörer, i 11 år med Åke Almark, 26 år med Torsten Widén och i drygt fyra år tillsammans med Christoffer Masar.

Uppdragen har varierat mycket, vilket bidragit till att hon varit sin arbetsgivare trogen under alla dessa år. I två olika repriser har hon t.ex. vikarierat stadens socialdirektör. Hon var också tjänstledig i drygt två år i mitten av 2000-talet för att ta hand om ett statsfinansierat projekt kring social- och hälsovårdsfrågor i Sydösterbotten.

”Ordning och reda”

På en fråga om byråkratin ökat under årens lopp konstaterar Gun att den generellt sett varken minskat eller ökat, men man kan säga att den ändrat karaktär mot en mer service och kundorienterad inriktning.

– Det är lite ledsamt att den kommunala förvaltningen alltid förknippas med byråkrati, ett ord som i de flestas öron har en väldigt negativ klang. Byråkrati är ju förenklat frågan om ”ordning och reda”. Byråkratin kännetecknas av bl.a. entydighet, snabbhet och precision. Och den behövs för kommuninvånarnas rättsskydd, påpekar hon.

Gun Söderlund i stadshuset. Hon har också jobbat för Kaunis Grani. När staden byggde en fotbollsplan nedanför slalombacken och Gun som ung informationssekreterare skulle fotografera fotbollsföreningens ledning när de första träden börjat fällas hade hon ingen filmrulle i kameran.
– Nu kan jag le åt saken, då var det katastrof!

På frågan om vad som engagerat henne mest nämner Gun bl.a metropolförvaltningen och dagens diskussioner om en särlösning för social- och hälsovården i Nyland. Och tvåspråkigheten.

– För mig har service på bägge språken löpt som en röd tråd eller suttit i ryggmärgen under hela min arbetstid. Det har varit och ska vara en självklarhet att man i synnerhet i den offentliga förvaltningen och inom den kommunala basservicen ska få göra sig förstådd och få sina ärenden skötta på sitt eget språk. Det är dessvärre ingen självklarhet längre, eftersom t.ex. rekryteringen av tvåspråkig personal är ytterst svår inom flera olika områden.

Hon känner dock stor glädje över att Graniborna i invånarenkäter och språkbarometrar i regel är rätt nöjda med den språkliga betjäningen.

Hundskatten betalades över disk

Förr kom stadsborna till stadshuset för att betala sina kommunala räkningar t.ex. el-, vatten- och vårdräkningar eller hundskatten. Under Gun Söderlunds tid har serviceutbudet ökat då allt fler uppgifter har påförts kommunerna och även digitaliseringen har gjort sitt. I slutet på 70-talet skrevs föredragningslistorna på skrivmaskiner på sk. vaxat papper och trycktes på illaluktande stencilapparater, som vevades manuellt.

– Skolorna har moderniserats oerhört, olika slags subjektiva förmåner och rättigheter har införts, bashälsovården har utvidgats, vårdgarantin har tagits i bruk o.s.v. Petras kursutbud är oändligt nuförtiden, idrottsanläggningarnas antal har mångdubblats, förteckningen kan göras nästan hur lång som helst, säger hon.

Hur ser du på Grankullas framtid?

– Grankulla kan ingen ta ifrån Grankullaborna! Stadsborna känner stor gemenskap och starkt för sitt lilla villasamhälle. Om staden lyckas behålla sin särprägel, den gröna miljön och de olika arkitektoniska byggnadsskikten i kombination med en fortsatt god, kvalitativ och småskalig service i en levande tvåspråkig miljö, ser jag i min kristallkula en positiv framtid för Grankulla, säger Gun Söderlund.

3 frågor

Vad gör en stadssekreterare?

– Stadssekreterare är en tjänstemannatitel från 1600-talet, uppgiften var att föra ”rådets” protokollbok och fungera som ”Stadsskrivare”. Förenklat kan man säga att stadssekreteraren i huvudsak bereder olika slags ärenden för beslutsfattande i stadsstyrelsen, för protokoll vid styrelsens och fullmäktiges möten, verkställer beslut och ansvarar för att besluten tillkommer i laglig ordning.

Vad har du gillat mest i jobbet?

– God förvaltning! En smidig och snabb ärendebehandling, utan att krångla till, ”men de formella frågorna ska gå rätt”.

Vad ska du göra som pensionär?

– Åtminstone inte ställa väckarklockan på ringning varje morgon!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *