| KAUPUNKI - STADEN

Staden ger lättnader i betalningsvillkoren för företagshyresgästerna i stadens utrymmen

Grankulla stad ger lättnader för de företagare som är hyresgäster i stadens utrymmen fr.o.m. 1.4 tre månader framöver, ifall inte undantagstillståndet upphör före det. Under den här tiden uppbär staden inte hyra för utrymmena.

Hyresbefrielsen sköts av staden och företagaren behöver inte själva vara i kontakt med staden utan staden kontaktar hyresgästerna separat. Befriandet från hyra berör inte privata daghem och barnhem.

– Vi vill på detta sätt stöda våra hyresgäster i det exceptionellt svåra ekonomiska läget som coronaepidemin orsakar, säger stadsdirektör Christoffer Masar.

Merparten av stadens företagshyresgäster verkar i utrymmen, som p.g.a. koronaepidemin är helt stänga.

Epidemin och de restriktioner som den medfört inverkar stort också på verksamhetsförutsättningarna i staden för övriga företagare som hyr utrymmen i Grankulla.

– Jag framför också en önskan till privata hyresvärdar att de skulle beakta de allt snävare verksamhetsförutsättningar som coronaläget medfört och hjälpa företagarna att klara sig över den svåra stunden, tillägger Masar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *