| KAUPUNKI - STADEN

Stadsdirektören: Tuffa, men delvis väntade beslut fattade – beredskapsledningsgrupp följer läget

Redan i det här skedet har Grankulla – i likhet med andra kommuner – fattat många svåra beslut denna vecka. Skolor stängs, besöksförbud vid Villa Breda införs och även stadshuset stänger sina dörrar.

Enligt stadsdirektör Christoffer Masar var regeringens beslut tuffa, men delvis väntade. Grankulla hade redan tidigare genomfört en stor del av de åtgärder regeringen tog beslut om.

– Det var till fördel att det kom riksomfattande anvisningar gällande skolor och daghem, eftersom vi som en del av huvudstadsregionen också kraftigt påverkas av hurdana beslut andra städerna tar. Nu är linjen den samma i hela regionen, säger Masar.

Beslutet om beredskapslagen betyder för Grankullas del enligt honom en klarare situation, eftersom staden nu fått entydiga direktiv från statligt håll om vilka åtgärder som ska vidtas.

– Det är nu upp till staden att så gott som möjligt genomföra de linjedragningar statsrådet bestämt om.

Staden har nu en beredskapsledningsgrupp som följer läget.

– Vi har hållit fysiska möten endast några gånger, men håller ständigt kontakt per e-post. Från och med 18.3. hålls möten endast på distans. I beredskapsledningsgruppen ingår förutom stadsdirektören och sektordirektörerna stadens informatör och beredskapschef. I den aktuella situationen har också ledande överläkaren, personalchefen, kosthållschefen och IT-utvecklingschefen deltagit i en del av möten, berättar Masar.

– Vi har också en pandemigrupp. Till den hör en mängd specialister från stadens social- och hälsovård samt bl.a. ett par representanter från stadskansliet. Gruppens ordförande är ledande överläkare Pia Höglund.

Stadens ledning hade en genomgång av läget med stadsstyrelsen på måndagen och ett nytt möte hölls på tisdagskvällen.

– Jag kommer fortsättningsvis att hålla stadsstyrelsen välinformerad om utvecklingen och vi har vid behov möjlighet att med kort varsel hålla informella informationsmöten och i fortsättningen troligen också egentliga möten på distans.

Enligt Masar kommer beslut inte att läggas på is, men staden tvingas prioritera.

– Vår första prioritet är att se till att Grankullaborna klarar av coronaepidemin så gott som möjligt och det betyder att en stor del av våra tjänstemän är fast i åtgärder relaterat till epidemin och kan därför inte sköta beredning i samma takt som normalt. Samtidigt försöker vi begränsa antalet fysiska möten för förtroendeorganen genom att vid behov slå ihop möten. Gällande akuta epidemirelaterade åtgärder så har stadsdirektören via vår beredskapsplan i den aktuella situationen mandat att genomföra såna behövliga åtgärder, för vilkas del det inte är möjligt att bli och vänta på behandling av politiska organ.

Jobbar stadens ledning fortfarande fysiskt i stadshuset? Vad har ni för planer nu?

– Stadens ledning kommer från och med onsdagen 18.3 i enlighet med statsrådets anvisningar att i huvudsak jobba på distans.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *