| KAUPUNKI - STADEN

Stadshusområdet engagerar invånarna

Aldrig tidigare under sin kommunalpolitiska karriär har samhällstekniska utskottets ordförande Finn Berg (SFP) fått så mycket respons som kring detaljplanen för stadshusområdet.

– Det som ger mest respons är stadsplaneringsfrågor för det inverkar på människans närmiljö. Man ser detta överallt, inte bara i Grankulla, säger han.

Förståeligt nog vill folk överlag enligt honom inte att den egna närmiljön ska förändras. Han frågar sig dock hur Grankulla skall kunna stå emot och bortse från den allt starkare inflyttningen till Helsingforsregionen. Det ökade behovet av bostäder tar sig framför allt uttryck i det MBT-avtal (markanvändning, boende trafik), som på statens försorg med mer eller mindre påtryckning ingåtts mellan staten och Helsingforsregionens kommuner. Avtalet innebär en årlig befolkningsökning om 1 %, vilket även Grankulla slagit fast i sitt bostadsprogram.

– Det handlar om hela regionens och stadens utveckling på sikt och jag anser att vi inte bara kan stanna utanför och låta bli att ta vår del av ansvaret, säger han.

Förslaget till ändring av detaljplanen för stadshusområdet, som varit bordlagt sedan november 2019, remitterades för fortsatt beredning vid samhällstekniska utskottets möte 11.2. Det börjar därmed igen att röra på sig i frågan. Förslaget remitterades med vissa ändringsförslag gällande det s.k. Ormhuset.

– Förslaget går ut på att en våning tas bort från ändan mot Tunnelvägen, från 6 till 5 våningar, säger Finn Berg.

Dessutom förkortas delen som går över Junghansgränden med hälften, vilket betyder att träden bevaras. Många har varit oroliga för vad som händer med dem.

– Det har funnits en bred opinion för att bevara träden. Samhället måste beakta människors åsikter då man fattar beslut, säger Finn Berg.

Till stadsstyrelsen i vår

Berg är förhoppningsfull om att utskottet för sin del kan godkänna förslaget till detaljplan så att stadsstyrelsen i vår kan få frågan på sitt bord och besluta att lägga planen till påseende. Utskottet och stadsstyrelsen diskuterade planen vid ett informellt möte i februari, vilket resulterade i ändringsförslaget som fick ett stort stöd.

– Processen har varit svår. Planen har väckt så mycket emotioner – för och emot. Många gånger har protesterna varit mer känslomässiga än faktabaserade vilket i och för sig är förståeligt, säger Finn Berg.

Målet för hela projektet är att skapa möjligheter för boende och tjänster i området, samt utrymmen som ersätter det nuvarande stadshuset. Det sannolika enligt Finn Berg är att utskottet får ta ställning till det nya förslaget den 31.3. Därefter kan planen landa på stadsstyrelsens bord den 20.4.

Det är klart att man enligt honom får protestera och skriva under appeller, men det är viktigt att åsikterna bygger på fakta.

– Annars blir positionerna låsta och hemskt svåra att lösa, säger han.

Sanering intresserar inte

Finn Berg konstaterar att planeringen av det s.k. Ormhuset skett via en omsorgsfullt gjord demokratisk process, som måste slutföras. Frågan om stadshuset måste enligt honom få en lösning, bland annat eftersom det finns personer som inte kan arbeta i huset på grund av inneluften. Det tilltalar inte Berg att sätta flera miljoner euro på en sanering där man inte vet om slutresultatet blir bra.

– Vi har många gånger läst om misslyckade renoveringsprojekt där objektet efter några år måste renoveras eller rivas. När det gått så här långt är en sanering inte längre ett alternativ. Ifall stadshuset ska bevaras krävs det en helt ny plan säger Berg.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *