| KOULUT - SKOLAN

Skolorna öppnar igen – så här går det till i Grankulla

Regeringen har beslutat att öppna grundskolor och daghem den 14 maj. Beslutet gäller inte andra stadiet och högskolor.

Efter flera veckor av distansundervisning kan skolorna igen öppnas, meddelade regeringen på onsdag kväll.

Heidi Backman, bildningsdirektör i Grankulla tycker det är fint att få tillbaka barnen till skolorna och daghemmen.

– Vi vet att många barn längtat efter att få träffa sina vänner och lärare igen och komma igång med välbekanta rutiner. Det sociala i skolan är kanske till och med lika viktigt som själva lärandet.

Viktigt är också att eleverna i årskurs nio får en avslutning på grundskolan och att lärare får träffa de elever de haft oro för, menar Backman.

I Grankulla börjar planerandet av återgången till den vanliga skolgången när man fått närmare instruktioner om bland annat gruppstorlekar. Klart är ändå att skolorna och daghemmen är öppna för alla barn och elever 14 maj.

– Undervisningsminister Li Andersson (Vf) var tydlig med att vi nu frångår distansundervisning.  Nu gäller normal undervisning och normala regler om frånvaro. Det är däremot av yttersta vikt att alla respekterar anvisningar om trygghetsavstånd och handtvätt. Sjuka barn ska givetvis inte komma till skola eller daghem, säger Backman.

Regeringens beslut att öppna skolor och daghem baserar sig på rekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd THL. Enligt institutet får barn sällan smittan och smittar inte heller lätt andra personer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *