| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Staden och företagarna frågar om företagarnas vardag

Grankulla stad och Grankulla företagare har sänt en enkät till företagarna i staden.

– Det här görs i syfte att kartlägga hur åtgärderna och begränsningarna i anslutning till coronapandemin påverkar företagarna och företagen i Grankulla som ekonomisk region, säger informatör Markus Jahnsson.

Företagen i Grankulla verkar i huvudsak inom servicebranschen och består till 90 procent av ensamföretagare. Inom huvudstadsregionen finns inget annat område med en liknande profil.

Man kan svara anonymt. 

– Vi ser gärna att alla som svarar också uppger vilken bransch företaget verkar inom, eftersom det ger bättre möjligheter att analysera svaren. Alla företagare som verkar inom Grankulla som ekonomisk region kan svara på enkäten, säger Jahnsson.

Enkätresultaten publiceras i Kaunis Grani efter sommaren och sannolikt kommer resultaten också att tas upp på företagarkvällen i höst.

Man kan svara fram till den 31.5.2020.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *