| KAUPUNKI - STADEN

Stadsstyrelsen remitterade stadshusområdets detaljplan

Detaljplanen för stadshusområdet behandlades i stadsstyrelsen på måndagen. Ärendet remitterades till samhällstekniska utskottet efter en omröstning.

Samhällstekniska utskottets förslag var att förslaget läggs till påseende så, att byggmassans takfotshöjd mot Grankullavägen skulle vara tre meter lägre, vilket betyder färre våningskvadratmeter. Därtill skulle byggmassan söder om Junghansgänden förkortas med hälften, vilket bl.a. skulle göra det möjligt att bevara den nuvarande parken.

Förslaget som bereddes för stadsstyrelsebehandling grundade sig dock på en avvikande lösning som inte innehöll någon sänkning av våningsantalet. Därtill skulle förkortningen av byggmassan i södra ändan ännu utredas innan påseendet.

Ärendet remitterades till samhällstekniska utskottet efter en omröstning. Ledamöterna för Sfp och de gröna stödde ett förslag där byggnadens höjd sänks med tre meter längs hela byggmassan och där 2/3 av massan i den södra ändan skalas bort. Därtill mindre preciseringar också i ändan mot Grankullavägen. Rösterna föll 4 för och 3 emot.

Läs beredningen och beslutet på www.grankulla.fi/beslutsfattande, stadssyrelsen 20.4.2020, ärende 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *