| KAUPUNKI - STADEN

Verksamhetsstöd till ensamföretagare börjar utbetalas i Grankulla efter påsk

Ensamföretagare kan ansöka om stöd hos kommunen på grund av coronavirusläget. Ansökan görs i den kommun där företaget är beläget, meddelar staden.

Stödbeloppet är 2000 euro. Stödet beviljas för att täcka ensamföretagarens kostnader för att bedriva verksamhet.

– Grankulla stad börjar bevilja stöd av detta slag efter påsken. Ansökan görs på ett webbformulär som läggs ut så snabbt som möjligt på stadens webbplats. På webbplatsen finns också mer information om bilagor mm. som behövs, uppger staden på webben.

Stödet kan beviljas för ensamföretagarens kostnader för att bedriva verksamhet under tiden 16.3.2020–31.8.2020, i syfte att stabilisera ensamföretagarens verksamhet. Ensamföretagarna kan ansöka om stöd fram till 30.9.2020. Företag som söker stöd via Grankulla ska ha Grankulla som hemort enligt  Företags- och organisationsdatasystemet.

Stödet består av ett engångsbelopp på 2 000 euro avsett för ensamföretagarens beräknade kostnader för företagsverksamheten, som t.ex. kostnader för lokaler och utrustning som behövs för företagsverksamheten samt kostnader för bokföring och andra kontorsuppgifter.

Lön som företagaren själv har lyft räknas inte som kostnader för företagsverksamheten då stödansökan bedöms. Därmed betraktas inte beloppet som inkomst som företagaren får från företaget.

– Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in, uppger staden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *