| KAUPUNKI - STADEN

Kulturbarometern 2020 – nu kan all fylla i webbenkäten

Under 2020 ska Kulturtjänsterna slutföra Grankulla stads kulturstrategi för det kommande decenniet. I slutet av året ska den färdiga planen presenteras. Invånarna har nu möjlighet att påverka strategin genom att svara på en webbenkät.

 

– Syftet är att kartlägga hur kulturaktörer, föreningsaktiva och Grankullabor överlag ser på stadens kulturliv så som det ser ut idag. Eller så som det såg ut fram till mitten av mars i år, det vill säga. Kulturfältet är hårt drabbat just nu och framtiden är oviss, säger kulturproducent Cecilia McMullen

Men i ovissa tider kan det enlig henne vara värdefullt att fundera på vad man har uppskattat av stadens kulturutbud och kulturlivet som finns i staden. Är det konserter på Nya Paviljongen, Bio Grani eller Grankulla musikfest? Dans- eller konst- eller musikundervisning för barn och unga?

– Det här är också en möjlighet att fundera på vad som fattas, vad som borde uppdateras och vad som skulle intressera framöver, säger hon.

I höst kommer Kulturtjänsterna att bjuda in till en framtidsverkstad där vi ser framåt tillsammans och drar upp riktlinjerna mot 2030.

Vad vill ni konkret ha svar på av Grankullaborna?

– Vad uppskattas, vad fattas, vad vill Grankullaborna kulturaktörerna och föreningarna se och förverkliga med stöd av och i samarbete med Grankulla stad?

Enkäten är öppen till den 12.6.2020. Det har inte gjorts upp en kulturstrategi på detta sättet tidigare.  

I slutet av året ska den färdiga planen presenteras. En ledningsgrupp bestående av bildningsdirektör Heidi Backman, social- och hälsovårdsdirektör Ulla Tikkanen, kultur- och fritidschef Anders Lindholm-Ahlefelt samt kulturproducent Cecilia McMullen lade under hösten 2019 grunden för planen.

– En livskraftig och fungerande strategi görs dock tillsammans med dem som skapar, producerar och tar del av stadens kulturliv. Undantagstillvaron vi lever i för tillfället förhindrar att vi träffas och planerar och utvärderar tillsammans, så därför förverkligar vi stadens kulturstrategi med er via ett frågeformulär som går ut till kulturaktörerna och -föreningarna. Till personalen i småbarnspedagogik, till rektorer och lärare, till personalen vid de institutioner som erbjuder grundutbildning i konst samt till de Grankullabor som vill vara med forma sin stads kulturstrategi, säger staden på sin webbplats.

Länk till webbenkäten  Webbenkät – Questback

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *