| KAUPUNKI - STADEN

Parkeringsövervakning införs i Grankulla

Fullmäktige beslöt på måndagen att Grankulla söker om tillstånd för kommunal parkeringsövervakning hos regionförvaltningsverket. 

Det praktiska övervakningsarbetet ska avtalas med och skötas av Esbo stad. Reglerna för var och hur parkeringsövervakning införs preciseras ännu noggrant innan övervakningen kommer igång och invånarna informeras. Övervakningen införs enligt staden tidigast på hösten.

Fullmäktige beslöt också att de tre utskotten under kultur- och fritidstjänsterna, dvs. kultur-, idrotts- och ungdomsutskotten slås ihop till ett kultur- och fritidsutskott fr.o.m. att den nya fullmäktigeperioden inleds 1.6.2021. Ärendet har beretts i enlighet med stadens strategi, där en granskning av tjänsteinnehavar- och förtroendemannaorganisationernas strukturer och förändringsbehov skulle ses över och förnyas.

Fullmäktges möte den 11.5. i Villa Junghans var ett historist hyrbridmöte som sändes över nätet. En del av fullmäktigeledamöterna deltog digtalt i mötet och allmänhenten kunde följa beslutsfattandet via Youtube.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *