| KAUPUNKI - STADEN

Skolorna öppnar på torsdag

Grundskolorna och daghemmen öppnar den 14 maj. Beslutet gäller inte andra stadiet och högskolor.

Heidi Backman, bildningsdirektör i Grankulla, tycker det är fint att få tillbaka barnen till skolorna och daghemmen.

– Vi vet att många barn längtat efter att få träffa sina vänner och lärare igen och komma igång med välbekanta rutiner. Det sociala i skolan är kanske till och med lika viktigt som själva lärandet.

– Nu gäller normal undervisning och normala regler om frånvaro. Sjuka barn ska givetvis inte komma till skola eller daghem, säger Backman.

Praxisen i olika skolor kan något variera, men tanken är att undervisningsgrupperna hålls separat från varandra både på gården och inne i skolbyggnaden. Eleverna är hela tiden med sin egen lärare, och så lite som möjligt i skolans korridorer och andra allmänna utrymmen. I de högre årskurserna rör sig lärarna mellan rummen enligt ämne, men eleverna finns hela tiden i sitt eget rum.

– Vi kommer att ha mycket utomhuspedagogik särskilt i de lägre klasserna. Maten äts i klassrummet och det finns system för handtvättning och -desinficering. Skolavslutningen firas med egen lärare och klass lördagen den 30 maj.

Gymnasierna fortsätter med distansstudier och håller en virtuell avslutning för eleverna och de nya studenterna den 30 maj.

– Vi hoppas att det trots omständigheterna ska bli en så festlig tillställning som möjligt. Det är våra unga värda. En riktig traditionell studentdimissionsfest planeras ordnas den 29 augusti. Då hoppas vi att våra nya studenter och lärare kan träffas fysiskt.

Regeringens beslut att öppna skolor och daghem baserar sig på rekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd THL. Enligt institutet får barn sällan smittan och smittar inte heller lätt andra personer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *