| KAUPUNKI - STADEN

Dolda energislukare överraskade – Familjen Kaitue deltog i projektet Accelerator för en hållbar vardag

I Accelerator-projektet uppmanas familjerna att minska sitt kol- och materialavtryck för hållbara levnadsvanor och en klimatvänligare vardag.

Under en månadslång testperiod satte familjerna upp egna mål för att minska kolavtrycket och gjorde en plan för att uppnå målen. Projektet genomfördes i samarbete med staden och samarbetspartners och hör till Grankullas strategi om kolneutralitet 2035.

Anna Sjövall.

– Familjerna hade väldigt olika utgångspunkter – en del var nybörjare och andra hade hunnit längre med att införa ekologisk livsstil. Under projektets tid minskade familjerna sina klimatutsläpp med i medeltal 26 %. Det är ett bra resultat eftersom snittminskningen hos kommunerna som deltog i projektet var 13 %. Överraskande för många var de dolda energislukarna – störst var vatten- och elförbrukningen. Man kan ge som tumregel att en grads sänkning av rumstemperaturen sänker uppvärmningens energiförbrukning med cirka fem % – minskning med tre grader upp till 15 %, säger Anna Sjövall, miljöexpert i Grankulla.

Familjen Kaitue från Kurängen i Esbo var en av dem som deltog i projektet. Familjens mamma Merja Kaitue hörde om Acceleratorn och eftersom Esbo inte ordnade motsvarande projekt bad hon om att få delta i Grankullas projekt och fick ett ja på sin begäran. Till familjen hör företagarmamman Merja, döttrarna Klaara (14 år) och Vilma (11 år) samt hunden Miina.

– Kartläggningen och den systematiska minskningen av kolavtrycket i vår familj började redan för ett par år sedan. Före det var vår familj en ganska stor energislukare. Acceleratorprojektet skulle ha fått komma till oss redan för länge sedan. Genom det fick vi ett stort infopaket, det var information som skulle ha tagit många timmar att hitta. Vi följer inte riktlinjerna att minska kolavtrycket speciellt strängt. Målet var att genom små gärningar i vardagen och utan att tumma på bekvämlighetsnivån sänka familjens klimatbelastning till en så hållbar nivå som möjligt. Flickorna tände också på det, trots att de först tyckte det var mammas ”hippiegrej”. Det som blev avgörande var Acceleratorprojektet som fick oss att förbinda oss vid gemensamma mål eftersom vi satte upp målen tillsammans. Vi gjorde upp en karta för hur vi skulle uppnå målen och funderade på vilka gärningar vi gör tillsammans och vem som ansvarar för att ett visst delområde framskrider, säger Merja.

Klaara (t.v) och Merja Kaitue samt hunden Miina.

– Först kändes det lite nervöst att delta i Acceleratorprojektet men till slut var det inte så illa eftersom vi var vana vid att göra mer ekologiska val, säger Klaara. Det var roligt att planera kartan tillsammans. Det var ett bra och enkelt sätt att förstå vad allt man kan påverka och hur man kan mäta det man gör. Jag äter mindre kött och animaliska produkter. Jag försöker komma ihåg att släcka lampan när jag lämnar ett rum. Jag köper fler begagnade grejer och kollar alltid om en sak jag vill ha finns som begagnad innan jag köper nytt. Jag går eller åker cykel till skolan i Grankulla. I Acceleratorprojektet fick jag prova på elcykel i en veckas tid. Det var roligt! Jag hade tänkt att köpa en skoter men kanske jag skaffar en elcykel istället.

Flickornas hobbyer och att minska användningen av animaliska produkter har varit det svåraste.

– Det finns redan mycket vegetariskt i butikerna men det är lite svårare att hitta veganmat. Vilmas fotboll och Klaaras innebandy och ridning visade sig i uträkningarna utgöra familjens största kolavtryck. Jag önskar att de som erbjuder hobbyer i framtiden skulle tänka mer på ekologiska faktorer i sina utrymmen – till exempel hallarnas uppvärmning skulle kunna vara en sådan sak. Det här kan vi inte själva påverka och vi vill inte heller att flickorna måste ge upp sina kära hobbyer, säger Merja.

– Min bedömning är att vi halverat vårt kolavtryck de två senaste åren. De största besparingarna är i el- och vattenkonsumtionen, bilutgifter och mindre matsvinn.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Accelerator-projektet ordnas på nytt i höst. Om du blev intresserad kontakta Anna Sjövall senast före slutet av augusti per telefon, 044 017 0023, eller e-post ymparistotoimi@kauniainen.fi

Anmälningar: http://www.grankulla.fi/acceleratorn

Familjen Kaitues ekologiska gärningar

 • Sitras livsstilstest gav tips för att komma igång n vi gick helt över till ekologisk el
 • vi bytte ut bilen till en biogasbil
 • mamman slutade äta kött, flickorna minskade till en gång i veckan
 • minskade bruket av animaliska livsmedel
 • vi gick över till ekologiskt producerade livsmedel
 • återvinner material i anskaffningar och effektiverar skräpsorteringen
 • minimerar bruket av engångsprodukter hemma och på stugan
 • släcker lampor så det inte lyser i onödan
 • låter inte vattnet rinna i onödan

Nya ekologiska gärningar genom projektet – kolavtrycket minskade med 22 %

 • sluta resa med flyg
 • skaffa värmepump
 • gynna närproducerade livsmedel
 • i matbutiken kollar vi livsmedlens ursprung och kolneutralitet
 • matleveranser via Ruokaboksi för att minska på svinnet
 • skaffa via en webbutik livsmedelsprodukter som hotar att bli svinn
 • köpa skarvsladdar med automatisk belysningsströmbrytare
 • vi förbinder oss att köpa 80 procent begagnat i våra materialuppköp

Framtidsplaner

 • solpaneler till sommarstugan
 • flytta till en till ytan mindre bostad
 • Målet 2030 att minska kolavtrycket med 40 %

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *