| KAUPUNKI - STADEN

Fullmäktige godkände bokslutet

Stadsfullmäktige godkände vid sitt möte på måndagen bokslutet för 2019 som uppvisar ett underskott på -1,5 miljoner euro.

Resultatet var klart sämre än i den ursprungliga budgeten och låg 3,6 miljoner euro under den ändrade budgeten.

Verksamhetsbidraget, skillnaden mellan verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna, ökade med 2,5 miljoner euro eller 4,3 % från året innan. Årsbidraget var ca 4,2 miljoner euro mindre än i den ändrade budgeten. Årets investeringsutfall var fortsättningsvis högt, 11,4 miljoner euro (jämfört med 10,4 miljoner euro året innan).

Under året gjordes flera stora investeringar. Den största investeringen var infrastrukturen i centrum, 2,9 milj. euro. Investeringsutgifterna finansierades huvudsakligen med egen inkomstfinansiering. Stadens kortfristiga lån uppgick till 2 miljoner euro i slutet av året.

Fullmäktiges möte vid Villa Junghans var ett sk. hybridmöte där endel ledamöter deltog på distans.

Eftersom fullmäktiges möten är öppna för allmänheten sändes måndagskvällens möte live via youtube så att invånarna kunde följa med beslutsfattandet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *