| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Hälsocentralen uppdaterar vårdplaner kolumni kolumnen bland

På grund av covid-19-pandemin i vår har besöken på hälsovårdscentralen av personer med kroniska sjukdomar minskat i hela landet. Samma fenomen syns även i Grankulla.

Läkarna är oroliga för patienter som inte får vård. Finländarna avbokar sina läkartider och på akuten har man märkt att patienterna inte söker sig till vård ens om de har farliga symtom. Det här befarar man ökar antalet hjärn- och hjärtinfarkter. Det är viktigt att i synnerhet om man har akuta symtom (bröstsmärta, förlamningssymtom) att söka sig utan dröjsmål till vård. Risken att dö av coronaviruset har beräknats vara i medeltal 0,2 procent. Dödligheten i en obehandlad hjärtinfarkt kan däremot vara 30- 50 procent.

Man har bedömt att den största orsaken till att folk inte söker sig till vård är rekommendationerna för riskgrupperna att undvika sociala kontakter och eventuell smittorisk på mottagningarna. Av samma orsak har aktiviteter utom hemmet minskat märkbart. Att folk inte mer motionerar regelbundet märks i vården genom att det kommer in fler fallolyckor.

På hälsocentralen är man nu särskilt oroad för de äldres grundkondition och vårdbalansen hos dem med kroniska sjukdomar. Patientanstormningen försöker man minska genom att aktivt informera och ta kontakt.

Alla inom fysioterapins neuro-, styrka- och balansgrupper har i april fått anvisningar om hemmaträning och länkar till träningsvideor på vår webbsajt. De har dessutom uppmuntrats att promenera dagligen och informerats bland annat om idrottsväsendets balkonggympa. Det är fortfarande tryggt att gå till hälsovårdscentralen för individuell fysioterapi-handledning och bedömning vid eventuellt nedsatt funktionsförmåga.

Vårdplanerna uppdateras

En anstormning av patienter med kroniska sjukdomar väntas till hösten För att pressa ner besökstoppen har man på hälsocentralen börjat uppdatera vårdplanerna bland annat för patienter med högt blodtryck. En del av patienterna har fått information med textmeddelande eller brev om den uppdaterade vårdplanen där man förutom att ge livsföringsinstruktioner tar ställning till uppföljningsbehov, behandlingsmål och den nuvarande medicineringen. Behov av läkarbesök bedöms individuellt och i vårdplanen bereds möjlighet att diskutera med proffs om planen. Vårdplanen är gratis för patienten.

Det finns nu gott om mottagningstider till läkare eller sjukskötare för de patienter som bedöms ha nytta av en diskussion om målet för vårdplanen eller behöver läkarundersökning. Mottagning och vård kan förverkligas tryggt på hälsocentralen. Infektionsmottagningen är i en skild del med egen ingång och därmed undviker man helt kontakt med patienter med infektionssymtom. Vi har börjat med distansmottagning på hälsocentralen där man i lugn och ro kan med en lugn tidtabell gå igenom samma saker som på en fysisk mottagning.

Kampanj att byta ut blodförtunnande medel

Till uppdateringen av hjärt- och kärlpatienternas vårdplan hör också att granska medicineringen av dem som har förmaksflimmer. Enligt dagens kunskap lönar det sig att byta ut Marevan, som är ett blodförtunnande läkemedel, mot ett så kallat direkt blodförtunnande läkemedel ifall den terapeutiska nivån inte är tillräckligt bra och det inte finns några kontraindikationer för att byta läkemedlet. Då erbjuder de nya läkemedlen ett bättre skydd mot hjärninfarkter. Dessutom behöver man inte följa upp så intensivt som vid Marevan-behandling.

PIA HÖGLUND

LEDANDE ÖVERLÄKARE

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *