| KAUPUNKI - STADEN

”Mycket är bra i Grankulla – fin grund att fortsätta från”

Ulla Palmroos är ny personaldirektör på Grankulla stad. Hon tar nu över ansvaret för personalfrågorna när långvariga personalchefen Päivi Hytönen pensioneras.

Du blir nu den första personaldirektören i Grankulla? Vad blir din viktigaste uppgift?

– Den viktigaste uppgiften är att fortsätta utveckla hela personalledningen. Mycket är redan på en bra nivå. Men världen förändras i rask takt och det är viktigt att hålla sig väl framme i utvecklingen, säger Ulla Palmroos.

Vad blir din största utmaning?

– Det finns rekryteringsutmaningar inom vissa delar av kommunsektorn, främst i småbarnspedagogiken och undervisningen samt på social- och hälsovårdssidan. Dessutom är läget i kommunekonomin som helhet en utmaning för personalförvaltningen, nu måste vi fundera på nya verksamhetssätt.

Det blir inte fler nya vakanser och det behövs smart personalplanering, säger hon. Som exempel nämner hon att man kan tänka om vart resurserna riktas när till exempel någon pensioneras.

Vi har bott vid skogsranden i Noux i Esbo snart 19 år. I det här läget tänker jag inte flytta till Grani, men jag fortsätter precis som tidigare att handla och gå på gympa i Grankulla, säger Ulla Palmroos.

Hur kan arbetstrivseln uppehållas och förbättras hos kommunpersonalen?

– Arbetstrivsel är ett omfattande begrepp. Jag ser det själv så att arbetsgivaren kan påverka hur personalen trivs på jobbet bland annat genom bra ledarskap, satsningar på att utbilda personalen och låta personalen delta i utvecklingsarbete. Var och en har ändå eget ansvar för sin arbetstrivsel, det är viktigt att sköta sin kondition och kompetens.

Grankulla hade 771 anställda i slutet av 2019, så det handlar om en stor organisation. Ulla Palmroos tänker besöka alla enheter så mycket som möjligt bara läget normaliseras efter coronaepidemin.

Palmroos började jobba den 18.5 och hon har under det pågående coronaläget hunnit jobba några veckor med Päivi Hytönen. Finns det en stor oro för hur de kommunanställda mår under så här svåra tider?

– Stadens beredskapsledningsgrupp har representanter för varje förvaltningsområde och i den har man tagit upp personalens mående under undantagstillståndet. Min uppfattning är att det inte varit förändringar i personalens mående jämfört med normala tider även om det i snabb takt blev ett stort digitalt skutt och verksamhetssätten förändrades enligt statsmaktens rekommendationer, säger Ulla Palmroos.

Grankulla har inte permitterat på grund av corona men personal har till en viss del flyttats till andra uppgifter. Några personer har flyttats från småbarnspedagogiken till uppgifter inom social- och hälsovårdssektorn.

Din förra arbetsgivare var Kyrkslätts kommun, där du var personalchef i cirka fyra år. Hur kommer din uppgift i Grankulla att skilja sig från Kyrkslätt och vad tar du med dig från det gamla jobbet?

– Min arbetsbeskrivning i Grankulla är lite mer omfattande, här hör också arbetarskyddschefens uppgifter till mig. I Grankulla är jag också medlem av stadens ledningsgrupp. Med mig har jag olika verksamhetsmodeller som jag utvecklade och tillämpade i Kyrkslätt.

Du, stadsdirektören Christoffer Masar och ekonomidirektören Mikael Boström har alla kommit från Kyrkslätt till Grankulla. Hur förklarar du det?

– Enligt Kyrkslätts kommundirektör Tarmo Aarnio vittnar det om att Kyrkslätt är en bra fostrarklubb! Själv tror jag att det handlar om slumpen. Det sker många rekryteringar städerna emellan i huvudstadsregionen, och visst har någon bytt från Grankulla till Kyrkslätt också.

3 frågor

Utbildning: Politices magister

Familj: Man och tre tonåriga döttrar

Beskriv dig själv med tre adjektiv: Lösningsfokuserad, utvecklingsorienterad och snabb

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *