| KAUPUNKI - STADEN

Trädgårdsstadens sommar doftar av blommor och smakar glass

På sommaren har man tid att beskåda fjärilar, gå på utflykt till den närmaste skogen och bekanta sig med det nya torget. På vår splitternya centrumplats kan man sitta bredvid porlande vatten medan man intar den närbelägna glasskioskens håvor. Vi hoppas på en varm sommar!

I sommar glöder en stark purpur i stadens blomsterarrangemang

Stadens sommarplanteringar planeras hösten innan och plantuppdrivningen konkurrensutsätts redan före jul. De färdiga plantorna planteras i sina arrangemang fram till midsommar. Arrangemangen planeras varje år olika. I årets arrangemang domineras färgsättningen av stark purpur, mjukt rosa och svalt blå. Gula blommor piggar upp arrangemangen både i amplar och på marken. En ljuvlig blomsterbåt ankras ute på Gallträsk igen. På grund av att Grankullavägens lyktstolpar byts ut ser vi sommaramplar på lite andra ställen än vanligt. I stadens årliga blomsterurval finns cirka 70 olika arter. Är du intresserad av att veta mer om växterna kan du kontakta stadsträdgårdsmästare emmi.silvennoinen@kauniainen.fi.

Hundparken rustas upp

Det kommer i höst ett efterlängtat högre staket till Ymmerstaängens hundpark. Även belysningen ska förbättras samt parkens ytor rustas upp. Det nya staketet blir två meter högt så att hundarna inte ens under snörika vintrar lätt kan ta sig över staketet.

Gå till skogen

I Kasabergsskogen kommer man att uppföra ett vindskydd av trä, där man kan vila sig. Meningen är att erbjuda rekreationsmöjligheter med låg tröskel i naturen i den egna hemstaden utan behov att köra en längre sträcka. Vindskyddet passa bra för dem som promenerar samt som rastplats för dagis- och skolbarn på skogsutflykt. Längs med motionsspåret finns redan skyltar som presenterar naturen i Kasabergsskogen.

Grankulla stads skogar sköts enligt en naturvårdsplan som uppdateras vart tionde år. Den nya planen uppdateras just nu. Grankullaborna har redan fått ge preliminära kommentarer och en mer omfattande enkät ordnas i höst. Information om enkäten kommer senare, var på alerten!

Fjärilar, humlor och bin samt behärskat ovårdat

Grankulla är en av de städer som i huvudstadsregionen förbundit sig att bli kolneutral 2035. I praktiken innebär det här att man kommer att övergå kontrollerat från intensiv skötsel av grönområden och byggande till att spara och skydda samt metoder utvecklas så de blir så ekologiska som möjligt. De park- och grönområden där folk motionerar och vistas aktivt, sköts fortfarande högklassigt och på ett hållbart sätt. Gräset och de naturliga växterna kan man ändå låta växa fritt på de områden som inte är ämnade för vistelse, alltså områden som väg- och dikesrenar samt parkernas kantområden och övergångszoner. Växtarrangemangen planeras så de är så lättskötta som möjligt och olika slags naturliga växter, så kallade ogräs, tillåts i större utsträckning.

Många vackra ängsväxter, såsom prästkrage, blåklocka, klöver, smörblomma, och rallarros men även den avskydda maskrosen och tisteln lockar fjärilar och pollinerande insekter. Brännässlan är den viktigaste näringskällan för nässelfjärilens larver. I många växter som anses vara ogräs lever många fjärilsarters larver. Visste du att vanliga lövträd såsom vide, al, björk och asp också är en viktig näringskälla för fjärilslarver? Vide är i själva verket en av de viktigaste växterna för mikroorganismer och vårens första pollinerare för att den blommar först.

EMMI SILVENNOINEN

STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

På Thurmansplatsen finns ett flertal omsorgsfullt genomtänkta detaljer

Framför biblioteket vägleds besökaren mot ingången av stenar med infattade bokstäver i rostfritt stål. Bokstäverna representerar ett urval olika typsnitt.

På Thurmansplatsen finns två specialgjorda markgaller: det ena ligger framför biblioteket och det andra i östra änden av Thurmansplatsen. Mönstret på markgallren är en hyllning till den banbrytande trädgårdsarkitekten Paul Olsson och hans livsverk. Paul Olsson var verksam här i Grankulla och markgallren som skyddar trädens rötter utgör också en påminnelse om trädgårdsstadens rötter. De utstansade figurerna på Grankullas unika markgaller är formelement som förekommer i Paul Olssons ritningar för olika formträdgårdar. Gallren är utförda i svärtad metall.

I norra hörnet av Thurmansplatsen ligger lekplatsen Lilla Grani. En stiliserad, oval Grankullakarta med tre gamla byggnader som är viktiga landmärken i staden inbjuder till lek. Vilka byggnader tror du de tre husen föreställer? Färgerna på lekplatsens byggnader avspeglar de gamla villornas färger i området. Gallträsk finns också avbildat, och där finns tre stenar man kan hoppa mellan.

Sommaren 2020:

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *