| KAUPUNKI - STADEN

Coronaläget i Grankulla i början av augusti

Coronaläget har varit lugnt under sommaren. I laboratorieprov har sammanlagt 39 fall av corona verifierats för Grankullas del.

De flesta kommit undan med en lindrigare sjukdom. Antalet smittade ökar nu och de viktigaste orsakerna är att skolor, daghem och arbetsplatser nu öppnar samt att masstillställningar tillåts.

Efterfrågan på coronatester har ökat under de senaste dagarna. Hälsocentralens Drive-In provtagning och telefontjänsten har tidvis varit hårt belastade. Interna resurser flyttas till corona-arbetet. Information om eventuella fördröjningar och ändringar sker på stadens webbplats.

THL:s i kraft varande rekommendationer följs, t.ex. grupphemmen i Villa Breda kan endast besökas av personal. Inneboende kan träffa anhöriga liksom hittills i Träffis, Paviljongen och genom att vistas ute. Besöken ska överenskommas med personalen.

Hur coronaläget utvecklas och vilka eventuella rekommendationer och anvisningar som ges följs upp. Man ska ännu noga följa anvisningarna för hygien, distansering och massträffar. Ny linjedragning gällande öppnandet av Villa Bredas lunchrestaurang, dagverksamhet och gympagrupper görs tidigast i början av september.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *