| - KULTUREN

Håkan Wikman ny dirigent för Grankulla Kammarkör

Håkan Wikman tar över dirigentskapet för Grankulla Kammarkör (GÖR) efter Satu Simola, som på våren meddelade att hon av arbetsskäl inte kan fortsätta som dirigent för GÖR hösten 2020. Wikman tillfrågades och efter förhandlingar tackade han ja till uppdraget att bli ny dirigent för kören.

Han har en gedigen erfarenhet av körarbete och verkar idag som musikalisk ledare för ett flertal körer i huvudstadsregionen med omnejd. Han är utbildad musikmagister från Sibelius-Akademin i Helsingfors och har gjort ett flertal skivinspelningar och konserterat runt om i Europa. Han har ytterligare en lång erfarenhet som festivalledare och är idag även verksam som projektkoordinator för ett antal större nationella och internationella musikprojekt. 
Grankulla Kammarkörs höst kommer att vara intressant – ny dirigent, ny repertoar samt körresa till Tallinn i oktober med konsert i Sankt Olavskyrkan. 

Hur kommer då GÖR:s framtid att se ut under Håkan Wikmans ledning? 
– Jag planerar gärna körverksamhet med en rätt lång framförhållning, säger Håkan. Vi har tillsammans med körens styrelse och musiknämnd dragit upp riktlinjerna för de kommande 4 åren och förhoppningsvis har vi lyckats skapa intressanta projekt som attraherar både gamla och nya sångare. En lämplig mängd egna konserter, samkonserter och resor. Den sociala aspekten i körsång upplever jag viktig så vi ska försöka hitta kreativa lösningar som befrämjar trivseln i kören. 

Vilken kommer körens musikaliska inrikting att vara?
– Jag hoppas att jag kan tillföra en lämplig dos nytänk och ny repertoar. Jag tycker bra om den nya, harmoniska körmusiken som idag skrivs av internationellt redan renommerade tonsättare. Den låter enkel men ställer stora krav på sångarnumerär, klang och samsång. GÖR ska ha en intressant och motiverande a cappella-repertoar men vi ska också göra större verk tillsammans med andra körer och orkestrar. Musiken vi gör ska vara lämplig krävande, utmanande och intressant både för korister och åhörare. Återstår att se hur vi lyckas.

Hur får man plats i GÖR under din ledning?
– Vi inleder höstterminen måndagen den 31 augusti kl. 18 i Grankulla kyrka med en öppen övning så det är bara att komma och hälsa på oss och höra vad vi har på kommande under terminen. Jag ser gärna att nya sångare har körerfarenhet och vill gärna höra hurudan klangfärg och vilket omfång intresserade sångare har. Kören kan kompletteras i alla stämmor så välkommen till första övningen för att pröva på hur det skulle vara att sjunga i GÖR.

Hur kommer ni att trygga säkerheten under dessa coronavirustider?
– Vi kommer att följa alla myndigheternas anvisningar beträffande hygien och avstånd.
Kyrksalen är stor så det kommer att vara långa avstånd mellan sångarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *