| KAUPUNKI - STADEN

Grankulla om föreslaget till vårdreform: Övergång till trestegsförvaltning inte ändamålsenlig

Stadsfullmäktige i Grankulla godkände vid sitt möte på måndagen stadens utlåtande om regeringens nya vårdreform. Reformens ekonomiska effekter är enligt fullmäktige ohållbara för Grankulla stad.

Stadens utlåtande om lagstiftningen är långt och grundligt, men dessutom godkände fullmäktige efter omröstning en kritisk skrivning, som enligt majoriteten av fullmäktigemedlemmarna sammanfattar stadens åsikt:

”Grankulla stad anser att en övergång till en trestegsförvaltning inte är ändamålsenlig i Finland. Vårt nuvarande kommunbaserade vårdsystem är i internationell jämförelse fungerande och kostnadseffektivt och universitetssjukhusen och HUS fungerar bra i Finland. Det vore bättre att fortsätta en samordning av social- och hälsovården till större helheter under kontrollerade former och problemen borde lösas genom en utveckling av det nuvarande kommunbaserade systemet.

Reformens ekonomiska effekter är ohållbara för Grankulla stad och äventyrar bevarandet av ett bra fungerande samfund som en självständig kommun.”

Dessutom beslutade fullmäktige om avtalet om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtalet) mellan kommunerna i Helsingforsregionen och staten 2020-2031 samt om att staden tar del i en EU-bidragsansökan gällande byggplaneringen av stadsbanan.

Fullmäktige konstaterade att Grankulla har till största delen uppfyllt sina i tidigare MBT-avtal fastställda bostadsproduktion- och planläggningsmål och att Grankulla nu har näst mest invånare i förhållande till sin yta.

Gällande stadsbanan konstaterade fullmäktige att den inte förbättrar servicenivån för Grankullaborna och att den stora eventuella investeringen ska stå i proportion till nyttan Grankullaborna har.

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *