| KAUPUNKI - STADEN

Stadsdirektören: Vårdförslaget gör Grankulla beroende av statsandelar

Sammanlagt 804 remissvar har nu gåtts igenom när ministerarbetsgruppen för social- och hälsovården kommit med ett nytt förslag till vårdreform. Förslaget betecknas av stadsdirektören som dystert för Grankulla.

Stadsdirektör Christoffer Masar var under senaste fullmäktigemöte skeptisk till om utlåtanderundan har någon betydelse, men konstaterar nu att han kanske var litet väl skeptisk.

Christoffer Masar.

– Fastän alla utlåtanden inte säkert detaljerat analyserats så har nog många problem som utlåtandegivarna fört fram beaktats och också delvis korrigerats, fastän ändringarna från Grankulla synvinkel inte var tillräckligt stora, säger han till KG.

– Förslaget är aningen bättre än det förslag som var på utlåtande, men i det stora hela är bilden ännu dyster från Grankulla synvinkel.

Tillfredsställer förslaget om finansieringen som nu ändrats?

– Kort sagt nej. Det nya förslaget minskar förlusterna en aning för Västra Nylands välfärdsområde och stadens, men situationen är ännu den att välfärdsområdet efter övergångsperioden förlorar ungefär 46 miljoner euro och Grankulla på kort sikt cirka 600 000 euro. Ännu mera fatalt för stadens del är att Grankulla också i detta förslag, enligt senaste siffra skulle förlora upp till 13,26 procentenheter av inkomstskattesatsen. Mellanskillnaden mellan social- och hälsovårdsutgifterna som överförs samt inkomstskatterna som vi förlorar kompenseras, förutom för den tidigare nämnda ungefär delen på 600 000 euro, via statsandelar, men det skulle i fortsättningen göra Grankulla väldigt beroende av statsandelar.

Du har konstaterat att vårdreformen är en katastrof för Grankulla? Är det fortfarande så?

– Jag skulle säga på det sättet att vårdreformen i sin nuvarande form har potentialen att vara katastrofal för Grankulla. Mycket beror på hur stora välfärdsområdets förluster slutligen visar sig vara och hur permanenta statsandelarna som kompenserar skatteinkomstbortfallet visar sig bli.

Avsikten är att regeringens proposition lämnas till riksdagen i början av december 2020.

Fakta:

  • De nya självstyrande områden som bildas i samband med social- och hälsovårdsreformen ska kallas välfärdsområden.
  • Under remissbehandlingen användes benämningen vårdlandskap för den nya självstyrande nivån.  Totalt blir det 21 områden + Helsingfors och förslaget omfattar en särlösning för Nyland. Grankulla ska enligt förslaget höra till Västra Nyland.
  • Benämningen ändras till landskap, när till exempel regionutvecklingsuppgifter överförs till helheten.
  • Val ska enligt planerna hållas år 2022.
  • HUS ska byta namn till HUS-sammanslutningen. Valet kallas områdesval och förledet områdes- ersätter ledet vårdlandskap- även i andra sammansatta ord som tidigare hade vårdlandskap- som förled. Källa: Social- och hälsovårdsministeriet

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *