| KAUPUNKI - STADEN

Två nya fall i Grankulla – maskrekommendation i högstadiet

Sammanlagt 44 Grankullabor har konstaterats bära på coronasmitta och under den senaste veckan har två nya fall uppdagats.

Staden rekommenderar nu att munskydd från och med måndag 12.10.2020 används av personalen i åk 7-9 samt av personalen inom ungdomsarbetet, DigiLabbet och öppna familjeverksamheten.

I Grankulla liksom i hela Nyland har coronaläget nu gått in i en upptrappningsfas. Därför tillämpas nu en rekommendation om att använda ansiktsmask  Enligt rekommendationen ska alla som är över 15 år använda ansiktsmask inomhus i offentliga lokaler och i situationer där närkontakt inte kan undvikas.

– Skolorna har normal närundervisning och daghemmen är normalt öppna. Det är fortsättningsvis viktigt att barn som är sjuka eller har symtom inte kommer till daghemmet och skolan. Vi vill betona att om barn med förkylningsliknande symtom hålls hemma, minskar risken för personalbrist. Det är också viktigt att betydelsen av säkerhetsåtgärder diskuteras i familjerna, säger staden i sin information.

Staden tillsammans med de andra kommunerna i huvudstadsregionen, och i enlighet med THL:s rekommendationer att alla 15 år fyllda använder munskydd på verksamhetsställen där det är svårt att undvika nära kontakter.

– Rekommendationen har hittills gällt gymnasierna. HUS har gett närmare rekommendationer  om användning av munskydd den 6.10. och staden rekommenderar nu att munskydd från och med måndagen den 12.10 används av personalen i åk 7-9 samt av personalen inom ungdomsarbetet, DigiLabbet och öppna familjeverksamheten, uppger staden.

Läs mera: grankulla.fi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *