| KAUPUNKI - STADEN

Användning av ansiktsmask rekommenderas i huvudstadsregionen för personal i grundskolorna

All personal i grundskolorna rekommenderas nu att använda ansiktsmask i arbetet.

Rekommendationen om ansiktsmask berör lärare och övrig personal i skolorna i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

– Coronaepidemin är fortfarande i upptrappningsfasen i huvudstadsregionen. Regionens koordinationsgrupp för coronaviruset har linjerat upp att all personal i grundskolorna rekommenderas använda ansiktsmask i arbetet, sägs det i ett pressmeddelande.

Exponering i skolorna kan enligt gruppen minskas med att personalen använder ansiktsmask.

– Användningen tryggar att det finns tillräckligt med personal, eftersom man genom att använda ansiktsmask kan minska antalet lärare och arbetstagare som beordras i karantän på grund av exponering. Genom att följa rekommendationen om användning av ansiktsmask kan vi trygga att närundervisningen kan fortsätta, säger gruppen.

Städerna skaffar och bekostar ansiktsmasker för personalen. Det är även möjligt att använda skyddsvisir, ifall det är en utmaning att använda ansiktsmask i undervisningen eller om det finns hälsomässiga hinder. Personalen informeras skilt om tidtabellen för när leverans av ansiktsmasker till skolorna påbörjas. Rekommendationen kan emellertid följas på eget initiativ redan nu.

Ifall coronaepidemin i regionen fortskrider till spridningsfasen utökas rekommendationen om användning av ansiktsmask att beröra även elever på de högre klasserna.

Coronaepidemiläget har varit relativt stabilt i huvudstadsregionen under de senaste veckorna. De senaste dagarna har det emellertid förekommit signaler om att epidemiläget tilltar, enligt gruppen.

– Det oroväckande läget på andra håll i Europa ger orsak till speciell observans, sägs det i pressmeddeelandet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *