| YLEINEN - ALLMÄN

Effektivare parkeringsövervakning nästa år

Den kommunala parkeringsövervakningen i Grankulla sker i samarbete med Esbo från och med den 1 januari 2020.

– I bakgrunden finns ett initiativ från stadsfullmäktige med mål att förbättra parkeringen för stadsborna. Vi kom fram till att flytta över parkeringsövervakningen på Esbos ansvar eftersom Grankulla stad inte har resurser att ordna egen kommunal övervakning. Hittills har polisen i huvudsak svarat för övervakningen – även den med små resurser, säger Timo Pakarinen, som är projektingenjörsvikarie med ansvar för trafikplaneringen inom Grankullas kommunalteknik.

– Felparkeringen har varit ganska vild så vi beslutade att kartlägga läget bättre. I september 2019 gjorde vi ett experiment då vi delade ut anmärkningslappar på fönsterrutan till grovt felparkerade bilar och mopedbilar. Det blev 350 lappar på knappa två veckor, vilket gav en ganska alarmerande bild av antalet felparkeringar, säger Pakarinen.

– Mest förekommer felparkeringar i korsningsområden, på trottoarer, i grönområden och i närheten av byggen. Det här orsakar betydliga olägenheter för gatuunderhållet, för hur trafiken allmänt flyter och underhållet av grönområdena. Den största oron är för trafiksäkerheten och hur trafiken flyter. Om vi inte nu ingriper kraftigt i felparkeringarna kommer problemet inte att lösa sig självt, säger Pakarinen.

Staden får med jämna mellanrum och mycket respons av invånarna om att staden bör ingripa mot felparkeringen. Det kommer klagomål från alla områden i Grankulla men vanligast är det med respons från Kasabergsvägen, Ersvägen, Kyrkovägen, Industrivägen, Trädgårdsvägen och Kavallvägen.

– Tack vare effektivare parkeringsövervakning blir det i fortsättningen lättare att hitta p-plats när långtidsparkerade fordon inte mer upptar de få p-platserna. Trafikmärkena med anvisningar om parkering ska förnyas så att det inte någonstans är oklart hur länge man får parkera eller om det är förbjudet att parkera. Tillstånd för boendeparkering kommer inte eftersom Grankulla stad slagit fast att varje bostadsbolag ansvarar för att ordna sin boendeparkering. På äldre och tätbyggda områden är det även i fortsättningen tillåtet att parkera på gatan under delvis obegränsad och delvis begränsad tid, säger Pakarinen.

Parkeringsövervakarna dyker upp i början av januari då de delar ut anmärkningar till felparkerade fordon och påpekar att fordonet är felparkerat och att det i fortsättningen blir böter för att parkera på det här sättet. Egentliga böter delas ut från och med 1.2.2021.

Mer om Grankullas parkeringsövervakning på nätet

Beslut: kauniainen.fi/sv > Staden och beslutsfattande

Parkering: kauniainen.fi/sv > Boende och miljö > Trafik > Parkering och parkeringsövervakning

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *