| KAUPUNKI - STADEN

Stadsfullmäktige godkände stadsbanan, men beslutade om kostnadstak

Stadsfullmäktige i Grankulla godkände på måndagskvällen avtalet om stadsbanan, men beslutade om en kostnadstak på 27,5 miljoner för stadens del.

 

Stadsfullmäktige godkände enhälligt efter en två timmar lång behandling av frågan ett förslag som lades fram av Juha Pesonen (Grön). Förslaget omfattade villkoren att Grankulla inte behöver delta i kostnader som överskrider 27,5 miljoner euro och att övriga parter i avtalet godkänner Grankullas krav. Övriga parter är Esbo och Trafikledsverket.

Stadsstyrelsen samlades förra veckan till ett extra möte och föreslog då efter en par timmar diskussion och omröstning att föreslå att staden deltar i planeringen av stadsbanan, men att beslut om stadens investeringskostnader skulle fattas först senare.

Investeringen var enligt stadsstyrelsen dyr, men Trafikledsverket meddelade efter beslutet att projektet äventyras om stadsstyrelsens förslag godkänns. Det handlar om en stor investering, motsvarande 3 års investeringar i Grankulla och därför har detta varit en svår fråga – enligt många den svåraste någonsin – för fullmäktigeledamöterna i staden.

– Det kan vara en ödesfråga för vår stad om vi inte exakt vet vilka de ekonomiska följderna kommer att vara, sade stadsstyrelsens ordförande Veronica Rehn-Kivi (SFP) under fullmäktigemötet.

Ledamöterna var ändå inte på måndagen beredda att sänka hela projektet. En viktig faktor, förutom tilläggsinformation från Trafikledsverket, var samarbetet med Esbo som man inte ville äventyra.

Stadsbanan ger två tilläggsspår från Alberga till Köklax. Byggandet skulle pågå i flera år och slutföras år 2028. Via projektet skulle Grankulla bl.a. vid Tunnelvägen få en ny järnvägsbro och underfart, som både funktionellt och estetiskt vore bättre än nuvarande, nya anslutningsparkeringshus, två nybyggda underfarter och bl.a. bullerskydd för nästan hela Grankullasektionen av banan.

Utöver det här bygger Grankulla stad i samarbete med Esbo stad en cykelled i närheten av banan som ett separat projekt, där priset för Grankulla blir cirka 2,5 miljoner euro utöver baninvesteringen.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *